Tính năng mới

R177 – Phát hành ngày 29/05/2024

R176 – Phát hành ngày 09/05/2024

R81 SISAP – Phát hành ngày 06/04/2024

R173 – Phát hành ngày 20/03/2024

R172 – Phát hành ngày 05/03/2024

R80 SISAP – Phát hành ngày 31/01/2024

R171 – Phát hành ngày 27/01/2024

R170 – Phát hành ngày 10/01/2024

R169 – Phát hành ngày 22/12/2023

R168 – Phát hành ngày 09/12/2023

 • EMIS Khoản thu
 1. Trên cổng thanh toán, Phụ huynh muốn lựa chọn nhanh phương thức thanh toán là Chuyển khoản qua ngân hàng để thực hiện thanh toán học phí

R167 – Phát hành ngày 11/11/2023

R78 SISAP – Phát hành ngày 26/10/2023

 • SISAP Giáo viên

R166 – Phát hành ngày 24/10/2023

 • Học sinh
 1. Giáo viên muốn ghi nhận đúng thông tin điểm danh cho học sinh mới và học sinh chuyển lớp để tính toán đúng số buổi ăn cho học sinh
 2. Cán bộ tin học mong muốn gửi được các thông báo có nội dung dài để thông tin đến phụ huynh đầy đủ hơn
 3. Cán bộ tin học mong muốn gửi được các thông báo kèm theo hình ảnh để thông tin đến phụ huynh trực quan hơn
 • Khoản thu

R165 – Phát hành ngày 11/10/2023

 • Khoản thu

R77.01 SISAP – Phát hành ngày 07/10/2023

 • SISAP Giáo viên

R164 – Phát hành ngày 22/09/2023

R77 SISAP – Phát hành ngày 18/09/2023

 • SISAP Phụ huynh
 1. Sau khi khởi tạo năm học mới, Kế toán mong muốn tiếp tục thu tiền các đợt thu của năm học cũ trên ứng dụng SISAP để hoàn thiện tình hình thu theo đúng kế hoạch
 • SISAP Giáo viên

R163 – Phát hành ngày 12/09/2023

R146 Thiết bị – Phát hành ngày 05/09/2023

R162 – Phát hành ngày 26/08/2023

SISAP R76 – Phát hành ngày 31/07/2023

R161 – Phát hành ngày 25/07/2023

R160 – Phát hành ngày 06/07/2023

R159 – ngày phát hành 24/06/2023

 • Học sinh
 • Thư viện
 • Khoản thu

R158 – ngày phát hành 09/06/2023

 • Học sinh
 • Thư viện
 • Khoản thu

R157 – ngày phát hành 27/05/2023

 • Học sinh
 • Thư viện
 • Khoản thu

R75 SISAP – ngày phát hành 18/05/2023

R156 – ngày phát hành 22/04/2023

 • Thời khóa biểu
 • Thư viện
 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Chung

R145 Thiết bị – ngày phát hành 18/04/2023

 • Thiết bị
 1. Cán bộ thiết bị mong muốn có thể nhập khẩu Quy định số tiết sử dụng thiết bị để tiết kiệm thời gian
 2. Cán bộ thiết bị muốn in Sổ mượn trả thiết bị của từng giáo viên theo tổ bộ môn để đưa cho Tổ trưởng tổ bộ môn theo dõi, làm cơ sở đánh giá tình hình sử dụng thiết bị trong giảng dạy
 3. Khi in TB-S02: Sổ mượn trả thiết bị theo kho phòng, Cán bộ thiết bị muốn biết phiếu mượn nào thuộc kho phòng nào để dễ dàng phân biệt vào báo cáo với Ban Giám hiệu
 4. Cán bộ thiết bị mong muốn Sổ theo dõi thiết bị giáo dục in ra từ phần mềm có hiển thị sẵn tên Hiệu trưởng nhà trường đương nhiệm để không mất công viết tay trên sổ
 5. Khi xem báo cáo thống kê tình hình mượn thiết bị theo lượt mượn, Cán bộ thiết bị muốn tổ bổ môn và tên giáo viên xếp theo thứ tự Alphabet để dễ dàng tìm kiếm, xem nhanh được số lượt mượn từng giáo viên và điền vào số liệu báo cáo tổng hợp
 6. Cán bộ thiết bị muốn cập nhật danh mục tối thiểu theo Thông tư số 39/2021/TT-BGD ĐT (hiệu lực từ 14/02/2022) để giáo viên sử dụng các thiết bị theo đúng quy định
 7. Chuyên viên Phòng Sở mong muốn theo dõi được số lượng thiết bị thuộc danh mục tối thiểu tại trường (bao gồm cả trường liên cấp) để đảm bảo các trưởng đều có đủ thiết bị phục vụ giảng dạy và đưa ra chỉ đạo kịp thời

R74 SISAP – ngày phát hành 17/04/2023

 • SISAP Giáo viên
 • SISAP Phụ huynh

R155 – ngày phát hành 12/04/2023

 • Thời khóa biểu
 • Tuyển sinh
 • Thư viện
 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Chung

R154 – ngày phát hành 25/03/2023

 • Khoản thu
 • Thời khóa biểu
 • Thư viện

R73 SISAP – ngày phát hành 23/03/2023

R144 Thiết bị – ngày phát hành 17/03/2023

R153 – ngày phát hành 15/03/2023

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Thư viện
 • Thời khóa biểu

R143 Thiết bị – ngày phát hành 03/03/2023

R72 SISAP – ngày phát hành 02/03/2023

R152 – ngày phát hành 28/02/2023

 • Chung
 • Khoản thu
 • Học sinh
 • Thư viện
 • Thời khóa biểu

R71 SISAP – ngày phát hành 13/02/2023

R151 – ngày phát hành 08/02/2023

R70 SISAP – ngày phát hành 13/01/2023

R150 – ngày phát hành 11/01/2023

 • Khoản thu
 • Thư viện

R149 – ngày phát hành 26/12/2022

 • Khoản thu
 • Thư viện

R69 SISAP – ngày phát hành 26/12/2022

R148 – ngày phát hành 15/12/2022

 • Khoản thu
 • Thư viện
 1. Kế toán mong muốn nhanh chóng in được báo cáo theo tháng để thống kê, đối chiếu với số tiền đã thu, hóa đơn đã phát hành
 2. Kế toán mong muốn xem được các thông báo về nghiệp vụ cần thực hiện trên phần mềm mà không bị ảnh hưởng bởi khảo sát NPS để tránh thao tác nhầm và không bỏ sót các nghiệp vụ cần thực hiện
 3. Kế toán mong muốn quản lý đúng đơn vị tính của khoản thu theo đúng kế hoạch giảng dạy của trường để đồng nhất các thông tin khoản thu trên các hồ sơ/sổ sách khác của nhà trường
 4. Kế toán mong muốn sau khi chốt số buổi đã ăn ở tháng trước thì không thể chỉnh sửa lại để tránh tính sai số tiền phải thu tháng sau của phụ huynh học sinh
 5. Ngân hàng, trung gian thanh toán mong muốn có thể gửi yêu cầu ngừng kết nối các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt giữa Ngân hàng, trung gian thanh toán với nhà trường khi kết thúc hợp đồng
 6. Khi có nhu cầu thay đổi trạng thái sử dụng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt, Nhà trường sẽ liên hệ với Nhà cung cấp giải pháp thanh toán để đảm bảo tính ổn định trong quá trình triển khai thanh toán tại Nhà trường
 7. Kế toán mong muốn hình thức chứng từ thu tiền đúng Mẫu số: C45-BB theo đúng quy định của Nhà trường

R68 SISAP – ngày phát hành 07/12/2022

R147 – ngày phát hành 25/11/2022

R67 SISAP – ngày phát hành 16/11/2022

R142 Thiết bị – ngày phát hành 11/11/2022

R146 – ngày phát hành 09/11/2022

R141 Thiết bị – ngày phát hành 01/11/2022

R145 – ngày phát hành 27/10/2022

R140 Thiết bị – ngày phát hành 19/10/2022

R144 – ngày phát hành 07/10/2022

R139 Thiết bị – ngày phát hành 05/10/2022

R66.04 SISAP – ngày phát hành 29/09/2022

 • SISAP Giáo viên
 • SISAP Phụ huynh

R143 – ngày phát hành 23/09/2022

R142 – ngày phát hành 13/09/2022

R66.02 SISAP – ngày phát hành 08/09/2022

R66.01 SISAP – ngày phát hành 24/08/2022

R141 – ngày phát hành 24/08/2022

R140 – ngày phát hành 10/08/2022

R66 SISAP – ngày phát hành 01/08/2022

 • SISAP Giáo viên
 • SISAP Phụ huynh
 1. Phụ huynh được hướng dẫn liên hệ đầu mối hỗ trợ khi chưa kịp đóng tiền học theo thời hạn đợt thu được thông báo trên ứng dụng SISAP
 2. Ghi nhận đánh giá khách hàng sử dụng SISAP qua công cụ rating của Store để tăng uy tín thương hiệu cho ứng dụng

R138 Thiết bị – ngày phát hành 29/07/2022

 • Thiết bị

R139 – ngày phát hành 28/07/2022

R65 SISAP – ngày phát hành 21/07/2022

 • SISAP Giáo viên
 • SISAP Phụ huynh
 1. Phụ huynh nhận được thông báo thu tiền bằng giấy có thể nhanh chóng đóng tiền học cho con
 2. Phụ huynh xem được các thông tin mình quan tâm nhiều hơn mà không phải tìm kiếm hoặc mất nhiều thao tác

R137 Thiết bị – ngày phát hành 19/07/2022

 • Thiết bị

R64 SISAP – ngày phát hành 13/07/2022

 • SISAP Giáo Viên

R138 – ngày phát hành 12/07/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 1. [Live chat] Khi đang xem tài liệu hướng dẫn mà có thắc mắc cần giải thích thêm, người dùng muốn được hỏi, trao đổi thêm về cách sử dụng phần mềm để hiểu rõ hơn về cách thực hiện

R136 Thiết bị – ngày phát hành 06/07/2022

 • Thiết bị

R137 – ngày phát hành 30/06/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Chung
 1. Cán bộ giáo viên mong muốn nhận được thông báo tức thời của chương trình liên quan đến công việc của mình ngay khi đang sử dụng phần mềm

R136.01 Tuyển sinh – ngày phát hành 21/06/2022

 • Tuyển sinh

R63 SISAP – ngày phát hành 17/06/2022

 • SISAP Phụ huynh

R136 – ngày phát hành 17/06/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Thư viện
 1. Phụ huynh muốn tra cứu và thanh toán tiền học cho con nhanh chóng qua số điện thoại
 2. Kế toán mong muốn xem được số tiền cần phải thu của học sinh mới chuyển đến
 3. Kế toán mong muốn in được danh sách miễn giảm khoản thu BHYT đúng số tiền miễn giảm
 4. Khi thanh toán trên cổng thanh toán, phụ huynh mong muốn biết được nhà trường triển khai hình thức thanh toán nào để góp ý thêm nhà trường nên sử dụng hình thức nhiều phụ huynh có thể thanh toán được

R135 – ngày phát hành 09/06/2022

R134.01 – ngày phát hành 03/06/2022

 • Thiết bị
 • Chung

R134 – ngày phát hành 26/05/2022

EMIS Ôn tập R7 – ngày phát hành 18/05/2022

R61 SISAP – ngày phát hành 13/05/2022

R133 – ngày phát hành 13/05/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Thiết bị
 • Thư viện
 • Tuyển sinh

EMIS Ôn tập R6 – ngày phát hành 05/05/2022

R132 – ngày phát hành 29/04/2022

EMIS Ôn tập R5 – ngày phát hành 20/04/2022

R60 SISAP – ngày phát hành 15/04/2022

R131 – ngày phát hành 14/04/2022

 • Khoản thu
 • Thiết bị
 • Chung
 1. CBTB mong muốn cập nhật được quy định số tiết sử dụng thiết bị theo đúng nhu cầu (theo dõi chi tiết biểu diễn/ thực hanh, hoặc chỉ theo dõi số tổng)

EMIS Ôn tập R4 – ngày phát hành 08/04/2022

R130 – ngày phát hành 31/03/2022

R129 – ngày phát hành 17/03/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Thiết bị
 • Chung

R128 – ngày phát hành 28/02/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Thiết bị
 • Thư viện
 • Chung
 1. Nhà trường mong muốn nhanh chóng cập nhật các thông tin từ MISA EMIS lên CSDLQG của Bộ
 1. Nhà trường muốn cập nhật danh mục đồ chơi và thiết bị dùng ngoài trời theo TT 32/2012 do BGD & ĐT ban hành lên PM để đỡ thao tác nhập tay
 2. CBTB mong muốn cập nhật danh mục thiết bị tối thiểu theo TT38/2021/TT-BGDĐT

R127 – ngày phát hành 10/02/2022

Cập nhật 04/06/2024

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ