Tính năng mới

R134 – ngày phát hành 26/05/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Thiết bị
 • Thư viện
 • Thời khóa biểu

EMIS Ôn tập R7 – ngày phát hành 18/05/2022

SISAP R61 – ngày phát hành 13/05/2022

R133 – ngày phát hành 13/05/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Thiết bị
 • Thư viện
 • Tuyển sinh

EMIS Ôn tập R6 – ngày phát hành 05/05/2022

R132 – ngày phát hành 29/04/2022

EMIS Ôn tập R5 – ngày phát hành 20/04/2022

SISAP R60 – ngày phát hành 15/04/2022

R131 – ngày phát hành 14/04/2022

 • Khoản thu
 • Thiết bị
 • Chung
 1. CBTB mong muốn cập nhật được quy định số tiết sử dụng thiết bị theo đúng nhu cầu (theo dõi chi tiết biểu diễn/ thực hanh, hoặc chỉ theo dõi số tổng)

EMIS Ôn tập R4 – ngày phát hành 08/04/2022

R130 – ngày phát hành 31/03/2022

R129 – ngày phát hành 17/03/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Thiết bị
 • Chung

R128 – ngày phát hành 28/02/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Thiết bị
 • Thư viện
 • Chung
 1. Nhà trường mong muốn nhanh chóng cập nhật các thông tin từ MISA EMIS lên CSDLQG của Bộ
 1. Nhà trường muốn cập nhật danh mục đồ chơi và thiết bị dùng ngoài trời theo TT 32/2012 do BGD & ĐT ban hành lên PM để đỡ thao tác nhập tay
 2. CBTB mong muốn cập nhật danh mục thiết bị tối thiểu theo TT38/2021/TT-BGDĐT

R127 – ngày phát hành 10/02/2022

Cập nhật 27/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ