Tính năng mới

R143 – ngày phát hành 23/09/2022

R142 – ngày phát hành 13/09/2022

R66.02 SISAP – ngày phát hành 08/09/2022

R66.01 SISAP – ngày phát hành 24/08/2022

R141 – ngày phát hành 24/08/2022

R140 – ngày phát hành 10/08/2022

R66 SISAP – ngày phát hành 01/08/2022

 • SISAP Giáo viên
 • SISAP Phụ huynh
 1. Phụ huynh được hướng dẫn liên hệ đầu mối hỗ trợ khi chưa kịp đóng tiền học theo thời hạn đợt thu được thông báo trên ứng dụng SISAP
 2. Ghi nhận đánh giá khách hàng sử dụng SISAP qua công cụ rating của Store để tăng uy tín thương hiệu cho ứng dụng

R138 Thiết bị – ngày phát hành 29/07/2022

 • Thiết bị

R139 – ngày phát hành 28/07/2022

R65 SISAP – ngày phát hành 21/07/2022

 • SISAP Giáo viên
 • SISAP Phụ huynh
 1. Phụ huynh nhận được thông báo thu tiền bằng giấy có thể nhanh chóng đóng tiền học cho con
 2. Phụ huynh xem được các thông tin mình quan tâm nhiều hơn mà không phải tìm kiếm hoặc mất nhiều thao tác

R137 Thiết bị – ngày phát hành 19/07/2022

 • Thiết bị

R64 SISAP – ngày phát hành 13/07/2022

 • SISAP Giáo Viên

R138 – ngày phát hành 12/07/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 1. [Live chat] Khi đang xem tài liệu hướng dẫn mà có thắc mắc cần giải thích thêm, người dùng muốn được hỏi, trao đổi thêm về cách sử dụng phần mềm để hiểu rõ hơn về cách thực hiện

R136 Thiết bị – ngày phát hành 06/07/2022

 • Thiết bị

R137 – ngày phát hành 30/06/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Chung
 1. Cán bộ giáo viên mong muốn nhận được thông báo tức thời của chương trình liên quan đến công việc của mình ngay khi đang sử dụng phần mềm

R136.01 Tuyển sinh – ngày phát hành 21/06/2022

 • Tuyển sinh

R63 SISAP – ngày phát hành 17/06/2022

 • SISAP Phụ huynh

R136 – ngày phát hành 17/06/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Thư viện
 1. Phụ huynh muốn tra cứu và thanh toán tiền học cho con nhanh chóng qua số điện thoại
 2. Kế toán mong muốn xem được số tiền cần phải thu của học sinh mới chuyển đến
 3. Kế toán mong muốn in được danh sách miễn giảm khoản thu BHYT đúng số tiền miễn giảm
 4. Khi thanh toán trên cổng thanh toán, phụ huynh mong muốn biết được nhà trường triển khai hình thức thanh toán nào để góp ý thêm nhà trường nên sử dụng hình thức nhiều phụ huynh có thể thanh toán được

R135 – ngày phát hành 09/06/2022

R134.01 – ngày phát hành 03/06/2022

 • Thiết bị
 • Chung

R134 – ngày phát hành 26/05/2022

EMIS Ôn tập R7 – ngày phát hành 18/05/2022

R61 SISAP – ngày phát hành 13/05/2022

R133 – ngày phát hành 13/05/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Thiết bị
 • Thư viện
 • Tuyển sinh

EMIS Ôn tập R6 – ngày phát hành 05/05/2022

R132 – ngày phát hành 29/04/2022

EMIS Ôn tập R5 – ngày phát hành 20/04/2022

R60 SISAP – ngày phát hành 15/04/2022

R131 – ngày phát hành 14/04/2022

 • Khoản thu
 • Thiết bị
 • Chung
 1. CBTB mong muốn cập nhật được quy định số tiết sử dụng thiết bị theo đúng nhu cầu (theo dõi chi tiết biểu diễn/ thực hanh, hoặc chỉ theo dõi số tổng)

EMIS Ôn tập R4 – ngày phát hành 08/04/2022

R130 – ngày phát hành 31/03/2022

R129 – ngày phát hành 17/03/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Thiết bị
 • Chung

R128 – ngày phát hành 28/02/2022

 • Học sinh
 • Khoản thu
 • Thiết bị
 • Thư viện
 • Chung
 1. Nhà trường mong muốn nhanh chóng cập nhật các thông tin từ MISA EMIS lên CSDLQG của Bộ
 1. Nhà trường muốn cập nhật danh mục đồ chơi và thiết bị dùng ngoài trời theo TT 32/2012 do BGD & ĐT ban hành lên PM để đỡ thao tác nhập tay
 2. CBTB mong muốn cập nhật danh mục thiết bị tối thiểu theo TT38/2021/TT-BGDĐT

R127 – ngày phát hành 10/02/2022

Cập nhật 23/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ