1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. Tính năng mới SISAP R81 – Phát hành ngày 06/04/2024

Tính năng mới SISAP R81 – Phát hành ngày 06/04/2024

Đối với những đợt thu đã hết hạn thanh toán qua cổng SISAP, nhà trường mong muốn thay đổi nội dung cảnh báo để PHHS không hiểu nhầm

Trước đây:

  • Khi thông báo thu tiền cho PHHS, Nhà trường thiết lập chỉ cho phép PHHS thanh toán trong khoảng thời gian nào đó.
  • Khi đã hết thời gian thanh toán, PH vào cổng SISAP thì thì hiển thị thông báo “Hết hạn thanh toán”. Dù đã có chú thích chỉ hết hạn với hình thức thanh toán trực tiếp qua cổng thanh toán (PH vẫn có thể thanh toán trực tiếp cho GV hoặc thanh toán theo hướng dẫn Nhà trường), PH vẫn hiểu nhầm đợt thu đã hết hạn và không thanh toán cho Nhà trường.

Từ phiên bản SISAP R81:

  • Đối với đợt thu đã hết hạn thanh toán qua Cổng thanh toán SISAP, thay đổi câu chú thích để PH không hiểu nhầm thành: “Đã hết hạn thanh toán trực tuyến”.

 

Cập nhật 12/04/2024

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ