1. Trang chủ
  2. SISAP GV HDSD
  3. Đăng bài trên nhóm lớp

Đăng bài trên nhóm lớp

Mục đích: Giúp phụ huynh nộp các sản phẩm học tập, báo cáo kết quả hoạt động ngoại khóa của con qua hình ảnh, video tương ứng với các thông báo bài tập của giáo viên được đăng trên nhóm lớp.

Các bước thực hiện;

  1. Sau khi nhận được thông báo của giáo viên về bài tập được giao trên nhóm lớp, phụ huynh hỗ trợ con thực hiện, chụp hình ảnh hoặc quay video kết quả thực hiện của con.
  2. Vào thông báo bài tập tương ứng, tại phần bình luận chọn biểu tượng Thư viện hình ảnh, chọn hình ảnh/video kết quả bài tập, nhấn Gửi để nộp kết quả con đã thực hiện.
  3. Sau khi phụ huynh nộp bài, giáo viên có thể bình luận các bài đã nộp để gửi đánh giá, khen ngợi, lưu ý cho học sinh tại phần trả lời bình luận.

Kênh hỗ trợ