1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R177 – Phát hành ngày 29/05/2024

Tính năng mới R177 – Phát hành ngày 29/05/2024

I. EMIS Thư viện

1. Chuyên viên Phòng Sở mong muốn có thể quản lý danh sách sách điện tử được các trường chia sẻ lên thư viện chung để nắm tình hình liên thông thư viện trong địa bàn

Trước đây:

 • Theo quy định tại Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT: Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, các thư viện cùng nằm dưới sự quản lý của một đơn vị chủ quản (Phòng, Sở Giáo dục) cần chia sẻ, đóng góp tài nguyên thông tin của mình cho các thư viện khác để tạo thư viện chung.
 • Hiện tại đã đáp ứng thư viện điện tử liên thông, các đơn vị trường có thể chia sẻ sách điện tử lên thư viện chung.
 • Tuy nhiên chưa đáp ứng cấp chủ quản chuyên viên Phòng/Sở quản lý sách các trường trong địa  bàn chia sẻ lên thư viện chung, mất thời gian yêu cầu đơn vị gửi báo cáo và tổng hợp thông tin thủ công.

Từ phiên bản R177:

 • Chuyên viên Phòng Sở có thể quản lý danh sách sách điện tử được các trường chia sẻ lên thư viện chung để nắm tình hình liên thông thư viện trong địa bàn.
 • Tại Tổng quan: Bổ sung Số lượng sách điện tử Số lượt đọc sách điện tử.
 • Tại Số lượng sách:
  • Bổ sung Sách điện tử và chi tiết số lượng sách điện tử theo từng trường/từng cấp.
  • Sửa lại bảng xem chi tiết Sách giấy.
 • Số liệu được lấy lên khi người dùng chọn Cập nhật dữ liệu.

II. CSDL Học bạ số

 1. Dành cho Nhà trường
 2. Dành cho Phòng Giáo dục và Đào tạo
 3. Dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo
Cập nhật 04/06/2024

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ