Điểm danh

Giúp Giáo viên cấp Mầm non nhanh chóng điểm danh hoặc ghi nhận nghỉ dài ngày cho Học sinh.

  1. Vào Quản lý trẻ\Sổ theo dõi trẻ\Điểm danh
  2. Lựa chọn điểm danh theo ngày, sau đó lựa chọn lớp cần thực hiện điểm danh.
  3. Để thiết lập mặc định tích chọn có mặt cho học sinh, Giáo viên vào Tiện ích, tích chọn Mặc định điểm danh có mặt, nhấn Lưu để hoàn tất.
  4. Thực hiện điểm danh cho học sinh:
  • Tích vào các cột điểm danh tương ứng: Có mặt, Nghỉ phép, Nghỉ không phép.
  • Phần mềm hiển thị thời gian tạo đơn nghỉ của Phụ huynh để Giáo viên phê duyệt những đơn xin nghỉ đúng quy định Nhà trường.
    (Lưu ý: Nhà trường cần thiết lập tính năng Yêu cầu phê duyệt đơn xin nghỉ tại đây)

5. Trường hợp Học sinh xin nghỉ phép dài ngày, Giáo viên chọn Nghỉ dài ngày, nhập tên học sinh và thời gian xin nghỉ để ứng dụng tự động cập nhật nghỉ có phép cho Học sinh khi điểm danh.

Cập nhật 27/04/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ