Thiết lập tùy chọn

Mục đích: Giúp Nhà trường có thể nhanh chóng thiết lập những tùy chọn trên phần mềm như định dạng số; số bản ghi trên trang; điểm danh;… hoặc các thông tin hiển thị trên SISAP.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Hệ thống\Tùy chọn.
 2. Thiết lập các tính năng tại Tùy chọn của tôi:

  • Sử dụng tính năng kho thực phẩm: Quản lý kho thực phẩm của Nhà trường tổ chức bán trú.
  • Sử dụng tính năng CSDL Quốc gia: Hiển thị thêm thông tin quản lý thông tin cán bộ giáo viên theo CSDL Quốc gia như: Phụ cấp ưu đãi nghề, ngạch hạng, bậc lương,…
  • Sử dụng tính năng Yêu cầu phê duyệt đơn xin nghỉ: Giáo viên cần phê duyệt đơn xin nghỉ để đảm bảo Phụ huynh xin nghỉ theo đúng quy định Nhà trường.
  • Mặc định tích chọn là điểm danh có mặt: Tại tính năng Điểm danh, mặc định tích chọn tất cả học sinh Có mặt. (Với những học sinh mới, tính điểm danh từ ngày học sinh được tích điểm danh)
  • Ẩn danh bạ phụ huynh: Không hiển thị danh sách phụ huynh khi vào danh bạ.
 3. Tại mục Định dạng số, thiết lập các thông tin liên quan đến ký tự ngăn cách; Ký hiệu; Số chữ số sau dấu phẩy tại đơn vị.
 4. Nhấn Lưu.
  Lưu ý:
  Anh/chị có thể nhấn Quay về mặc định nếu muốn thiết lập như ban đầu.
Cập nhật 20/10/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ