Thiết lập tùy chọn

Giúp Nhà trường có thể nhanh chóng thiết lập những tính năng hữu ích.

Các bước thực hiện

  1. Chọn Hệ thống\Tùy chọn.
  2. Thiết lập các tính năng
    • Sử dụng tính năng kho thực phẩm: Quản lý kho thực phẩm của Nhà trường tổ chức bán trú.
    • Sử dụng tính năng CSDL Quốc gia: Hiển thị thêm thông tin quản lý thông tin cán bộ giáo viên theo CSDL Quốc gia như: Phụ cấp ưu đãi nghề, ngạch hạng, bậc lương,…
    • Sử dụng tính năng Yêu cầu phê duyệt đơn xin nghỉ: Giáo viên cần phê duyệt đơn xin nghỉ để đảm bảo Phụ huynh xin nghỉ theo đúng quy định Nhà trường.
    • Ẩn danh bạ phụ huynh: Không hiển thị danh sách phụ huynh khi vào danh bạ.
Cập nhật 27/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ