Khóa sổ năm học

Contents

Đối với cấp Mầm non cần thực hiện Xét hoàn thành chương trình giáo dục mần non

Cấp Tiểu học cần hoàn thiện Tổng hợp đánh giá

Cấp THCS cần hoàn thiện Xét tốt nghiệp để lưu lại toàn bộ dữ liệu trong năm học cũ và chuyển toàn bộ học sinh sang năm học mới.

  1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập năm học, nhấn biểu tượng chiếc khóa tại năm học muốn khóa sổ

Lưu ý

  • Nếu đơn vị không có học sinh nằm trong độ tuổi từ 5 – 6 tuổi thì anh/chị thực hiện Khóa sổ năm học luôn để chuyển sang năm học mới mà không cần phải thực hiện Xét hoàn chương trình giáo dục mầm non.
  • Nếu tích chọn Khóa sổ năm học cũ, thì khi khởi tạo năm học mới hệ thống sẽ đồng thời khóa toàn bộ dữ liệu năm học cũ, người sử dụng chỉ được phép xem mà không được phép thao tác với dữ liệu.
  • Toàn bộ các thiết lập của năm học mới sẽ được giữ nguyên như năm học cũ, người dùng có thể sửa lại cho phù hợp với năm học mới mà không ảnh hưởng đến năm học cũ. 
Cập nhật 21/11/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ