Khóa sổ theo dõi và đánh giá học sinh

Mục đích

Giúp ban giám hiệu dễ dàng kiểm soát được việc nhập điểm của giáo viên để đảm bảo kết quả học tập của học sinh được cập nhật đúng thời hạn đặt ra

Các bước thực hiện

  1. Vào Hệ thống/Thiết lập sổ theo dõi vầ đánh giá học sinh/Khóa sổ theo dõi và đánh giá học sinh
  2. Nhấn vào ô lớp tương ứng với kỳ tổng kết muốn khóa sổ tổng kết. Sau khi khóa thì ô con điểm đó hiển thhij biểu tượng “Khóa sổ màu đỏ”.
  3. Nhấn vào ô tương ứng với kỳ tổng kết để bỏ khóa sổ con điểm đó. Sau khi bỏ khóa thì ô điểm đó sẽ mất biểu tượng khóa.
  4. Nhấn vào tiêu đề cột để khóa hoặc bỏ khóa cả cột.
  5. Nhấn Hủy khóa tất cả để bỏ khóa sổ tất cả các con điểm của tất cả môn học theo phạm vi đã chọn.

Lưu ý: Sau khi khóa sổ theo dõi và đánh giá học sinh:

  • Giáo viên không thể thêm hoặc sửa con điểm đã khóa trên Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.
  • Khi nhập khẩu bảng điểm, anh/chị không thể nhập khẩu những con điểm đã khóa.
Cập nhật 11/09/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ