Khóa sổ tổng kết

Mục đích

Giúp ban giám hiệu dễ dàng kiểm soát,quản lý việc tổng kết kết quả học tập của giáo viên để đảm bảo kết quả học tập của học sinh được cập nhật đúng thời hạn đặt ra.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Hệ thống\Thiết lập sổ điểm\Khóa Sổ tổng kết
  2. Nhấn vào ô lớp tương ứng với kỳ tổng kết muốn khóa sổ tổng kết. Sau khi khóa thì ô con điểm đó hiển thị biểu tượng “ổ khóa màu đỏ”.
  3. Nhấn vào ô lớp tương ứng với kỳ tổng kết đã khóa để bỏ khóa sổ con điểm đó. Sau khi bỏ khóa thì ô điểm đó sẽ mất biểu tượng “ổ khóa màu đỏ”.
  4. Nhấn vào tiêu đồ cột tên các con điểm để khóa hoặc bỏ khóa cho cả cột.
  5. Trường hợp muốn khóa sổ tất cả các con điểm của tất cả môn học theo phạm vi đã chọn thì anh/chị nhấn Khóa tất cả

Lưu ý: 

  1. Khi khóa con điểm Học lực thì phần mềm tự động khóa điểm trung bình, cột danh hiệu, anh/chị sẽ không thực hiện được các tính năng: Tính lại kết quả tổng kết, Nhập trực tiếp kết quả học tập.
  2. Khi khóa con điểm Hạnh kiểm thì phần mềm tự động khóa cột danh hiệu, anh/chị không thể thao tác trên cột này.
Cập nhật 11/09/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ