Tổng hợp đánh giá

Lưu ý: Trước khi thực hiện tổng hợp đánh giá cho học sinh thì anh/chị cần Đánh giá định kỳ.

Xem phim hướng dẫn sử dụng tại đây

Tải phim hướng dẫn sử dụng tại đây

Tổng hợp đánh giá

 1. Phần mềm tự động tổng hợp đánh giá theo kết quả Đánh giá định kỳ của lớp đã nhập trước đó.
  Lưu ý: Tại màn hình Tổng hợp đánh giá anh/chị có thể Bấm vào tiêu đề cột để cập nhật tiêu chí cho cả lớp.
 2. Nhấn Xem nhận xét ngày để đối chiếu kết quả đánh giá với nhận xét ngày của học sinh
  Nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem nhận xét ngày của học sinh khác

Lưu ý

 1. Trường hợp anh/chị muốn thực hiện tổng hợp đánh giá cho từng học sinh thì anh/chị có thể thực hiện như sau:
  • Tại màn hình Tổng hợp đánh giá, nhấp đúp vào tên học sinh cần thực hiện.
  • Sau đó thực hiện tổng hợp đánh giá cho từng môn.
  • Nhấn Xem nhận xét ngày để đối chiếu kết quả đánh giá với nhận xét ngày của học sinh
   Nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem nhận xét ngày của học sinh khác
  • Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình đánh giá.
 2. Trường hợp tổng hợp đánh giá cả năm cho học sinh, phần mềm đã ngầm định tích chọn học sinh Được viết giấy khen, Được lên lớp đồng thời Hoàn thành chương trình lớp học, nếu có học sinh nào không đạt anh/chị bỏ tích chọn tại học sinh tương ứng.
 3. Trường hợp thực hiện Tổng hợp đánh giá học kì I hoặc cả năm cho học sinh nhưng đơn vị chưa thực hiện Đánh giá định kì thì tại tab Học tập phần mềm sẽ hiển thị màu đỏ để thông báo cho đơn vị thực hiện đánh giá ngay tại đây.
 4. Với những học sinh được ghi nhận miễn giảm môn học thì tại môn học được miễn giảm sẽ để trống trường thông tin và khi di chuột tới tên học sinh đó sẽ hiển thị thông tin miễn giảm

Xuất khẩu bảng tổng hợp đánh giá

Giúp nhà trường nhanh chóng xuất khẩu bảng tổng hợp đánh giá theo lớp và kỳ đã chọn.

 1. Tại màn hình Tổng hợp đánh giá của lớp đã chọn. Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục.
 2. Tích chọn Hiển thị các cột khen thưởng (nếu cần)
 3. Nhấn Đồng ý
Cập nhật 02/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ