1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Học tập rèn luyện
 5. Nhập trực tiếp bảng tổng kết học kỳ
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Học tập rèn luyện
 5. Nhập trực tiếp bảng tổng kết học kỳ

Nhập trực tiếp bảng tổng kết học kỳ

Các bước thực hiện:

 • Vào Học tập rèn luyện\Nhập trực tiếp bảng TKHK
 • Lựa chọn thời gian cần nhập kết quả tổng kết là học kì I hay là học kì II, tích chọn học sinh cần nhập kết quả, nhấn Tiếp tục
 • Nhập trực tiếp kết quả học tập cho học sinh
 • Nhấn Lưu.
Cập nhật 05/03/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ