Tổng kết tự động

Mục đích

Giúp quản trị hệ thống có thể thực hiện tổng kết để có kết quả báo cáo lên Ban giám hiệu theo đúng thời gian quy định.

Các bước thực hiện

 1. Vào Học sinh\Học tập rèn luyện\Tiện ích\Tổng kết tự động
 2. Lựa chọn Thời gian tổng kết: Học kỳ I, Học kỳ II hoặc Cả năm
 3. Chọn Phạm vi cần tổng kết tự động: Toàn trường, Khối lớp, Lớp
  Với phạm vi Khối, lớp, anh/chị cần chọn khối, lớp cần tự động tổng kết.
 4. Nhấn Thực hiện
 5. Trường hợp lớp mà anh/chị lựa chọn tổng kết tự động ở trên có môn học chưa có đủ con điểm để thực hiện tổng kết, phần mềm hiển thị thông báo:

  • Nhấn Xem chi tiết tại đây để theo dõi chi tiết lớp học nào, môn học nào của giáo viên nào còn thiếu điểm.|
  • Nhấn Tiếp tục tổng kết để bỏ qua những học sinh còn thiếu, tự động tổng kết cho học sinh đã đủ con điểm.
 6. Phần mềm hiển thị thông báo Tổng kết thành công

  • Anh/chị tải tệp kết quả chi tiết để xem những học sinh nào chưa tổng kết được, lý do tại sao.
  • Hoặc nhấn Xem tổng kết kết quả học tập để xem kết quả tổng kết của những học sinh tổng kết thành công.
Cập nhật 14/12/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ