Nhập trực tiếp bảng TKHK cấp THCS/THPT

Giúp trường có thể nhập nhanh kết quả tổng kết học kì theo từng lớp vào phần mềm EMIS Học sinh

 • Vào màn hình Học tập rèn luyện/Nhập trực tiếp bảng TKHK
 • Anh/chị có thể nhập trực tiếp hoặc nhập khẩu nhanh bảng điểm từ file excel đã có vào phần mềm
 1. Lựa chọn Thời gian cần tổng kết, chọn Lớp có học sinh cần thực hiện nhập nhanh bảng điểm tổng kết học kì.
 2. Tại màn hình Nhập kết quả tổng kết, nhập điểm tổng kết học kì cho học sinh tương ứng
 3. Trường hợp đã có tệp bảng điểm ở ngoài, anh/chị có thể nhập nhanh bảng điểm vào bằng cách chọn Nhập khẩu
  • Chọn lớp, kỳ cần nhập khẩu, nhấn Tải tệp mẫu
  • Sao chép thông tin điểm tổng kết từ tệp sẵn có sang tệp mẫu chương trình
  • Tải tệp mẫu lên phần mềm, chọn sheet là lớp cần nhập khẩu bảng điểm, nhấn biểu tượng dấu “x” tại sheet lớp không muốn nhập khẩu. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu
  • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bảng điểm vào phần mềm
 4. Nhấn Lưu để hoàn tất.
Cập nhật 21/03/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ