Tra cứu lịch sử nhập điểm cấp THCS/THPT

Giúp đơn vị có thể tra cứu được lịch sử nhập điểm trên chương trình

  1. Vào màn hình Tra cứu/Lịch sử nhập điểm

  2. Nhập các thông tin cần tra cứu vào Bộ lọc. Nhấn Lấy dữ liệu để nhận kết quả tra cứu.

Ngoài ra anh/chị còn có thể thực hiện Xuất khẩu lịch sử tra cứu nhập điểm để về đối chiếu.

Cập nhật 21/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ