Nhập khẩu bảng điểm cấp THCS/THPT

Giúp đơn vị có thể dễ dàng nhập khẩu bảng điểm vào phần mềm.

 1. Vào màn hình Học tập rèn luyện/Nhập khẩu bảng điểm
 2. Tại Bước Chọn tệp nguồn anh/chị thực hiện như sau:
  • Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách học sinh do phần mềm cung cấp.
  • Sao chép kết quả bảng điểm từ tệp excel đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu của phần mềm.
  • Lựa chọn cách thức nhập khẩu theo Lớp học/Môn học.
   Lưu ý: Nếu anh/chị lựa chọn nhập khẩu theo lớp là sẽ nhập khẩu cho các môn học trong lớp đã chọn, còn nếu trong trường hợp chọn nhập khẩu theo môn thì anh/chị sẽ nhập điểm môn học đó cho toàn trường.
  • Tích chọn học kỳ cần nhập khẩu
  • Tải tệp chứa dữ liệu lên phần mềm
  • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu.

 3. Tại bước Xác nhận và nhập khẩu, phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả bản ghi hợp Hợp lệ và Không hợp lệ.
   Lưu ý: Có thể xem kết quả nhập khẩu chi tiết bằng cách chọn tải tệp Dữ liệu không hợp lệ để chỉnh sửa và nhập khẩu lại.

 4. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi hợp lệ vào hệ thống
Cập nhật 21/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ