Xuất khẩu kết quả tổng kết

Mục đích

Giúp ban giám hiệu/giáo viên xuất khẩu kết quả tổng kết để nộp lên cơ quan chủ quản.

Các bước thực hiện

  1. Vào Học tập rèn luyện\Xuất khẩu kết quả tổng kết
  2. Chọn Phạm viThời gian cần xuất khẩu bảng điểm, nhấn Xuất khẩu
  3. Trường hợp nếu chọn kỳ học vào cuối năm, xuất khẩu kết quả sau khi có kết quả thi lại, anh/chị có thể tích chọn
  4. Tại đây, phần mềm đã tự động xuất khẩu bảng điểm của học sinh các lớp ra 1 file excel để anh/chị tiện trong việc theo dõi và đối chiếu số liệu
Cập nhật 21/03/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ