Xét tốt nghiệp

Sau khi thực hiện Tổng hợp đánh giá cho học sinh khối lớp 9 thì anh/chị có thể dễ dàng thực hiện Xét tốt nghiệp cho khối lớp này:

Tổng hợp kết quả tốt nghiệp

 • Vào Học tập rèn luyện\Xét tốt nghiệp
 • Tại đây phần mềm đã tự động tổng hợp lại danh sách học sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp theo kết quả tổng hợp đánh giá trước đó.
 • Nhấn Gửi kết quả lên PGD để gửi kết quả tổng hợp xét tốt nghiệp lên đơn vị chủ quản của mình, xác nhận Gửi.
 • Ngoài ra anh/chị còn có thể in được các danh sách, báo cáo về kết quả xét tốt nghiệp

Học sinh đủ điều kiện

 • Tại màn hình HS đủ điều kiện anh/chị có thể theo dõi danh sách học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp (phần mềm mặc định là Đỗ) – tuy nhiên anh/chị có thể thực hiện chỉnh sửa lại nếu cần. Nhấn Lưu.

Học sinh cần xem xét

 • Tại màn hình HS cần xem xét anh/chị có thể theo dõi danh sách học sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp (phần mềm mặc định là Trượt) – tuy nhiên anh/chị có thể thực hiện chỉnh sửa lại nếu cần. Nhấn Lưu.

Học sinh cũ xét lại tốt nghiệp

 • Tại màn hình HS cũ xét lại tốt nghiệp nhấn Thêm đăng ký để bổ sung thông tin học sinh ngoài trường đăng ký xét tốt nghiệp.
 • Khai báo các thông tin học sinh đăng ký xét tốt nghiệp, nhấn Lưu.
 • Trong trường hợp trường có học sinh trượt tốt nghiệp từ khóa trước thì có thể thực hiện xét tốt nghiệp cùng với học sinh trong khóa này bằng cách nhấn Thêm học sinh khóa trước.
 • Tích chọn các học sinh cần xét tốt nghiệp, nhấn Lưu.
 • Sau đó anh/chị thực hiện khai báo thông tin xét lại tốt nghiệp cho học sinh
  Lưu ý: Tại phần Kết quả xếp loại anh/chị có thể nhấn biểu tượng cây bút để nhập thông tin điểm kiểm tra lại, nhấn Lưu.
 • Nhấn Lưu.
Cập nhật 05/10/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ