Nhận xét

Nhập nhận xét cho từng học sinh

 1. Vào màn hình Học tập rèn luyện\Nhận xét
 2. Lựa chọn lớp và ngày cần thực hiện nhận xét
 3. Nhập nhận xét cho học sinh, chọn mẫu nhận xét từ danh sách đã được thiết lập tại Danh mục\Mẫu nhận xét hoặc anh/chị nhập trực tiếp nhận xét cho học sinh
 4. Nhấn Lưu.

Nhập nhận xét cho nhiều học sinh cùng 1 lúc

 1. Vào màn hình Học tập rèn luyện\Nhận xét
 2. Lựa chọn lớp và ngày cần thực hiện nhận xét
 3. Tích chọn các học sinh cần nhập nhận xét cùng 1 lúc, nhấn Nhận xét nhanh
 4. Nhập nhận xét cho học sinh, chọn mẫu nhận xét từ danh sách đã được thiết lập tại Danh mục\Mẫu nhận xét hoặc anh/chị nhập trực tiếp nhận xét cho học sinh
 5. Nhấn Lưu

In bảng tổng hợp nhận xét

Giúp giáo viên/giáo vụ nhanh chóng in bảng tổng hợp nhận xét từng ngày của học sinh trong kỳ nhằm đối chiếu kết quả đánh giá với phụ huynh.

 1. Nhấn vào biểu tượng “tiện ích”, chọn In bảng tổng hợp nhận xét
 2. Lựa chọn học kỳ cần in bảng tổng hợp: Học kỳ I, Học kỳ II hoặc Cả năm
  Chọn lớp cần in bảng tổng hợp.
 3. Nhấn Đồng ý
Cập nhật 21/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ