Đánh giá định kỳ

Mục đích: Giúp giáo viên nhập nhận xét, đánh giá học sinh phụ trách tại đơn vị cuồi học kỳ, năm học.

Xem phim hướng dẫn sử dụng:

Tải phim hướng dẫn sử dụng tại đây.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào  Học tập rèn luyện\Đánh giá định kỳ.

  • Nếu được phân công làm GVCN: Phần mềm điều hướng đến danh sách học sinh lớp được phân công chủ nhiệm để giáo viên theo dõi và đánh giá học sinh tại các  được phân công giảng dạy.
  • Nếu được phân công GVBM: Phần mềm lấy lên danh sách các lớp giáo viên được phân công giảng dạy để giáo viên nhập đánh giá học sinh.
  • Hiệu trưởng có thể theo dõi được tình hình Đánh giá học tập của toàn trường.
 2. Tại lớp, kỳ cần thực hiện đánh giá, nhấn chọn vào ô tương ứng để nhập điểm, nhận xét,.. Làm theo hướng dẫn chi tiết nhập điểm trên màn hình.
 3. Để nhập đánh giá chi tiết từng môn học, chọn Đánh giá chi tiết.

  • Tại đây anh/chị thực hiện Đánh giá định kỳ cho học sinh theo tiêu chí: Học tập, Năng lực, Phẩm chất.
  • Trường hợp muốn thực hiện nhập nhanh mức đánh giá và nhận xét cho nhiều học sinh cùng cùng mức đạt được và nhận xét.
   • Tích chọn các học sinh, nhấn Nhận xét nhanh và thực hiện đánh giá và nhận xét cho học sinh.
   • Nhấn Xem nhận xét ngày để đối chiếu kết quả đánh giá với nhận xét ngày của học sinh.
   • Lưu ý:
    • Trường hợp các học sinh được chọn không cùng Mức đạt đượcNhận xét, phần mềm hiển thị cảnh báo:
    • Nhấn Tiếp tục thực hiện Đánh giá và nhận xét nhanh cho nhiều học sinh không cùng Mức đạt được Nhận xét
    • Trường hợp đánh giá học kỳ I, cả năm thì anh/chị phải nhập thêm điểm kiểm tra định kỳ.
 4. Để có thể thiết lập nhanh các kí tự nhập điểm 10 anh/chị nhấn Tiện ích. Phần mềm đang tự động thiết lập nhập điểm 10 bằng cách gõ dấu sao (*), anh/chị chỉnh sửa lại theo đúng nhu cầu của bản thân
  Lưu ý: Ký tự phím tắt chỉ được 1 ký tự không phải là số.

 5. Nhấn vào biểu tượng máy in để in các báo cáo, tổng hợp kết quả, giấy khen,… của lớp.
 6. Sau khi thực hiện Đánh giá định kỳ cho học sinh trong lớp thì anh/chị cần phải thực hiện Tổng hợp đánh giá.
Cập nhật 21/06/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ