Đánh giá

Xem phim hướng dẫn sử dụng tại đây:

Tải phim hướng dẫ sử dụng tại đây

 1. Vào màn hình Học tập rèn luyện\Đánh giá 
 2. Tại đây
  • Nếu được phân công làm GVCN, chọn đánh giá cho Lớp chủ nhiệm để theo dõi và đánh giá học sinh trong các môn học tại lớp được phân công chủ nhiệm.
  • Nếu chọn đánh giá Lớp dạy khác, GVBM có thể theo dõi và đánh giá học sinh theo môn học tại lớp mà mình phụ trách
  • Hiệu trưởng có thể theo dõi được tình hình Đánh giá học tập của toàn trường
 3. Chọn Lớp, Kỳ cần tổng hợp đánh giá. Nhấn Đánh giá chi tiết
 4. Tại đây anh/chị thực hiện Đánh giá định kỳ cho học sinh theo 4 tiêu chí: Học tập, Năng lực, Phẩm chấtĐánh giá chung. Chọn từng tab thông tin để thực hiện đánh giá cho học sinh. Đánh giá xong tiêu chí nào anh/chị nhấn Lưu để lưu lại thông tin vừa đánh giá
 5. Trường hợp anh/chị muốn thực hiện nhập nhanh mức đánh giá và nhận xét cho nhiều học sinh cùng cùng mức đạt được và nhận xét thì thực hiện như sau:
  • Tích chọn các học sinh có cùng Mức đạt được và nhận xét.
  • Nhấn Nhận xét nhanh và thực hiện đánh giá và nhận xét cho học sinh.
  • Nhấn Lưu.
   Lưu ý: Nhấn vào cột Mức đạt được để thay đổi mức đánh giá cho cả nhóm học sinh.
 6. Nhấn Xem nhận xét ngày để đối chiếu kết quả đánh giá với nhận xét ngày của học sinh
  Nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem nhận xét ngày của học sinh khác
 7. Lưu ý:
  • Trường hợp các học sinh được chọn không cùng Mức đạt đượcNhận xét, phần mềm hiển thị cảnh báo:
   Nhấn Tiếp tục thực hiện Đánh giá và nhận xét nhanh cho nhiều học sinh không cùng Mức đạt được Nhận xét
  • Trường hợp đánh giá học kỳ I, cả năm thì anh/chị phải nhập thêm điểm kiểm tra định kỳ.
  • Để có thể thiết lập nhanh các kí tự nhập điểm 10 anh/chị nhấn “Tiện ích”. Phần mềm đang tự động thiết lập nhập điểm 10 bằng cách gõ dấu sao (*), tuy nhiên anh/chị chỉnh sửa lại theo đúng nhu cầu của bản thân
   Lưu ý: Ký tự phím tắt chỉ được 1 ký tự không phải là số.
 8. Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục

  • Tích chọn Hiển thị các cột khen thưởng (nếu cần)
  • Nhấn Đồng ý

Sau khi thực hiện Đánh giá định kỳ cho học sinh trong lớp thì anh/chị cần phải thực hiện Tổng hợp đánh giá.

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ