1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Mầm non
 4. Quản lý trẻ
 5. Xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non

Xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non

Giúp giáo viên phụ trách lớp lập danh sách các học sinh lứa tuổi từ 5-6 đủ điều kiện để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

 1. Chọn Quản lý trẻ\Xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.
 2. Nhấn Lập danh sách
 3. Tại đây hệ thống tự động lấy lên các học sinh thuộc lứa tuổi từ 5-6 tuổi, hoặc tròn 60 tháng tính tới ngày kết thúc năm học.
 4. Nhấn Thêm học sinh nếu muốn bổ sung thêm học sinh vào danh sách xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non:
  • Tích chọn học sinh cần thêm vào danh sách.
  • Nhấn Đồng ý.
 5. Trường hợp có học sinh thuộc danh sách hệ thống tự động lấy lên nhưng lại không đủ tiêu chuẩn để Xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, anh/chị muốn bỏ bớt thì thực hiện như sau:
  • Chọn học sinh cần bỏ bớt trên danh sách.
  • Nhấn biểu tượng 
  • Nhấn  để xác nhận việc loại bớt trẻ khỏi danh sách.

  6.  Nhấn Khóa sổ để hoàn thành Xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.
  Lưu ý
  : Sau khi thực hiện Khóa sổ, hệ thống sẽ chuyển trạng thái hồ sơ của học sinh tại phân hệ Hồ sơ thành “Đã hoàn thành CTGDMN“, thuộc nhóm Học sinh đã ra trường.

Cập nhật 21/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ