Sổ theo dõi trẻ

Giúp các đơn vị có thể nhanh chóng thực hiện điểm danh, nhận xét cho trẻ hay thực hiện lập danh sách phát phiếu bé ngoan cho các học sinh trong trường. Chi tiết các bước thực hiện anh/chị theo dõi như sau:

Điểm danh cho trẻ

 1. Vào Quản lý trẻ/Sổ theo dõi trẻ
 2. Lựa chọn điểm danh theo ngày, sau đó lựa chọn lớp cần thực hiện điểm danh
 3. Để thiết lập mặc định tích chọn có mặt cho học sinh, anh/chị vào Tiện ích, tích chọn Mặc định điểm danh có mặt, nhấn Lưu để hoàn tất.
 4. Thực hiện điểm danh cho học sinh bằng cách tích vào các cột điểm danh tương ứng: Có mặt, Đi muộn, Nghỉ có phép, Nghỉ không phép.
 5. Trường hợp muốn ghi nhận Nghỉ dài ngày thì anh/chị nhấn Nghỉ dài ngày, chọn học sinh muốn điểm danh và nhập thời gian nghỉ.
 6. Nhấn vào phần Nhấn để thêm học sinh nếu muốn bổ sung thêm học sinh nghỉ vào danh sách
 7. Nhấn Lưu.

Nhận xét

Nhập nhận xét cho từng trẻ

 1. Chọn Quản lý trẻ\Sổ theo dõi trẻ
 2. Chọn tab Nhận xét
 3. Chọn lớp và ngày có học sinh cần thực hiện nhận xét
 4. Tích chọn học sinh cần nhận xét, nhập nhận xét cho học sinh
 5. Nhấn Lưu

Nhập nhận xét cho nhiều trẻ cùng 1 lúc

 1. Chọn Quản lý trẻ\Sổ theo dõi trẻ.
 2. Chọn tab Nhận xét.
 3. Chọn Lớp và Ngày có học sinh cần thực hiện nhận xét
 4. Tích chọn những học sinh cần thực hiện nhận xét cùng 1 lúc
 5. Nhập nhận xét cho nhóm trẻ.
  Lưu ý: Anh/chị có thể nhấn Nhận xét mặc định để phần mềm tự động lấy lên các nhận xét cho học sinh.

 6. Nhấn Lưu

Phiếu bé ngoan

 1. Chọn Quản lý trẻ\Sổ theo dõi trẻ.
 2. Chọn tab Phiếu bé ngoan
 3. Chọn tuần học cần lập danh sách học sinh phát phiếu bé ngoan
 4. Nhấn Phát phiếu bé ngoan.
 5. Chương trình tự động phát phiếu bé ngoan cho tất cả học sinh trong lớp. Trong trường hợp anh/chị muốn bỏ học sinh nào ra khỏi danh sách thì nhấn vào biểu tượng mặt trời

Lưu ý

 • Nhấn biểu tượng thùng rác để xóa các thông tin
 • Nhấn biểu tượng chuông thông báo để gửi thông báo tới cho phụ huynh qua ứng dụng SISAP – Dịch vụ chia sẻ thông tin nhà trường, phụ huynh
Cập nhật 28/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ