Thiết lập mẫu giấy khen

Mục đích: Giúp cán bộ phụ trách thiết lập các mẫu giấy khen theo nhu cầu tại đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Để bắt đầu in giấy khen tại đơn vị, anh/chị cần thiết lập mẫu giấy khen tại mục Hệ thống\Giấy khen.
 2. Tại đây, phần mềm mặc định sẵn mẫu giấy khen để anh/chị tham khảo. Chọn Xem trước để xem chi tiết mẫu giấy khen, nếu phù hợp anh/chị có thể tiến hành In.
 3. Trường hợp mẫu chưa phù hợp, anh/chị có thể tùy chỉnh mẫu theo nhu cầu đơn vị bằng cách chọn Sửa mẫu.
  • Nhập Tên mẫu.
  • Anh/chị có thể tùy chọn tải lên mẫu phôi bằng cách chọn Thay đổi.
  • Tùy chỉnh Kích thước khổ in; Căn lề

4. Để chỉnh sửa nội dung và hiển thị thông tin trên mẫu giấy khen, anh/chị vào Tùy chỉnh nâng cao.

 • Nhấn chọn vào từng vùng thông tin trên giấy khen và thay đổi nội dung.
 • Tùy chỉnh font chữ; kích cỡ; giãn dòng,…
 • Kéo thả để tùy chỉnh vị trí hiển thị thông tin trên giấy khen.

5. Nhấn In thử để xem trước mẫu sau khi thay đổi.

6. Nhấn Lưu để lưu lại thay đổi vừa cập nhật.

Lưu ý: Trường hợp cần đưa mẫu về mặc định ban đầu, chọn Về mặc định.

 

Cập nhật 23/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ