Quản lý đánh giá

Mục đích

Giúp giáo vụ hạn chế giáo viên sửa kết quả đánh giá sau khi đã nộp lên cho Ban giám hiệu để tránh sai sót số liệu đã tổng hợp.

Các bước thực hiện

  1. Vào Hệ thống\Quản lý đánh giá
  2. Lựa chọn phạm vi anh/chị cần khóa sổ điểm, đánh giá (Toàn trường, Khối, Lớp). Phần mềm hiển thị tất cả môn học & hoạt động giáo dục – Năng lực phẩm chất – Kết quả tổng hợp đánh giá và các con điểm tương ứng.

    • Những con điểm đã khóa có biểu tượng “ổ khóa màu đỏ”
    • Những con điểm chưa khóa có biểu tượng “ổ khóa mở”
  3. Để thay đổi trạng thái của các con điểm, anh/chị chỉ cần nhấn vào ô của con điểm đó
  4. Nhấn vào tiêu đồ cột tên các con điểm để khóa hoặc bỏ khóa cho cả cột.
  5. Trường hợp muốn khóa sổ tất cả các con điểm của tất cả môn học theo phạm vi đã chọn thì anh/chị nhấn Khóa tất cả
  6. Nhấn Lưu

Lưu ý: Sau khi khóa sổ điểm thì giáo viên không thể thêm hoặc sửa con điểm, mức đánh giá đã khóa trên màn hình Đánh giá

 

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ