Thông tin đơn vị

Giúp đơn vị có thể nhanh chóng cập nhật được thông tin đơn vị lên phần mềm.

  1. Vào menu Hệ thống\Thông tin đơn vị
  2. Nhập các thông tin đơn vị muốn sửa đổi
    Lưu ý: Trong trường hợp anh/chị muốn hiển thị thông tin người ký trên báo cáo thì tích chọn tại phần Hiển thị thông tin người ký trên báo cáo và khai báo thông tin của người muốn hiển thị trên báo cáo.
  3. Nhấn Lưu.
Cập nhật 13/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ