Thông tin đơn vị

Mục đích: Giúp đơn vị có thể nhanh chóng cập nhật được thông tin đơn vị lên phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Hệ thống\Thông tin đơn vị.
  2. Khai báo các thông tin đơn vị vào ô tương ứng:
    Lưu ý: Trong trường hợp anh/chị muốn hiển thị thông tin người ký trên báo cáo thì tích chọn tại phần Hiển thị thông tin người ký trên báo cáo và khai báo thông tin của người muốn hiển thị trên báo cáo.
  3. Nhấn Lưu để hoàn tất.
Cập nhật 14/07/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ