Thời gian học, lịch nghỉ lễ

Giúp các đơn vị có thể dễ dàng thiết lập được thời gian học hay lịch nghỉ lễ tại trường.

  1. Vào menu Hệ thống\Thời gian học, lịch nghỉ lễ 
  2. Tại tab Thời gian học, tích chọn tại ngày thứ 7 hoặc chủ nhật nếu trường có học vào những ngày đó.
  3. Ngoài ra, tại tab Lịch nghỉ lễ, nhấn Thêm và khai báo thông tin lịch nghỉ lễ. Nhấn Cất.
  4. Nhấn Lưu.
Cập nhật 30/05/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ