Tùy chọn

Giúp các đơn vị có thể dễ dàng thiết lập các tùy chọn trên phần mềm như định dạng số, Số bản ghi trên 1 trang hay các số chữ số sau dấu phẩy….

  1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn
  2. Chọn tab Tùy chọn của tôi, tại đây anh/chị có thể thiết lập tính năng Hiển thị học sinh đã chuyển đi hoặc Sử dụng tính năng CSDL Quốc gia nếu cần
  3. Nhấn Lưu.
  4. Chọn tab Định dạng số, nhập các thông tin muốn thay đổi. Nhấn Lưu

Lưu ý: Anh/chị có thể nhấn Quay về mặc định nếu muốn thiết lập như ban đầu 

Cập nhật 20/10/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ