1. Trang chủ
 2. Xét tốt nghiệp cấp THCS/THPT

Xét tốt nghiệp cấp THCS/THPT

Giáo viên chủ nhiệm có thể Lập danh sách các học sinh đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp hoặc xét công nhận tốt nghiệp dựa trên danh sách các học sinh đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp, căn cứ vào kết quả tổng kết cả năm lớp cuối cấp.

Lập danh sách các học sinh đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp trên phần mềm

Căn cứ vào số ngày nghỉ học trong cả năm học lớp cuối cấp của từng học sinh, giáo viên chủ nhiệm lập danh sách các học sinh đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp. Đây là các học sinh có số ngày nghỉ học trong năm không quá 45 buổi. Phần mềm hỗ trợ giáo viên lập danh sách này một cách tự động, thao tác như sau:

 1. Tại phân hệ Học sinh, chọn menu Học tập rèn luyệnTổng hợp kết quả học tập. 
 2. Chọn lớp cần xem. Chọn tab Cả năm và thực hiện kiểm tra danh sách các học sinh đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp
 3. In danh sách các học sinh đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp

Xét công nhận tốt nghiệp cho các học sinh trên phần mềm

Sau khi lập danh sách các học sinh đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp, căn cứ vào xếp loại học lực, hạnh kiểm và diện ưu tiên của các học sinh này, giáo viên chủ nhiệm thực hiện xét tốt nghiệp. Trên phần mềm, việc này được thực hiện tự động căn cứ vào quy chế xét tốt nghiệp học sinh THCS, giáo viên chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

 1. Tại phân hệ Học sinh, chọn Học tập rèn luyệnTổng kếtXét tốt nghiệp.
 2. Thực hiện Xét tốt nghiệp và kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp của học sinh
 3. Chuyển sang tab Gửi kết quả lên Phòng giáo dục nhà trường kiểm tra lại lại kết quả xét công nhập và xếp loại tốt nghiệp của cả trường làm căn cứ để gửi danh sách học sinh được công nhận xét tốt nghiệp
 4. In danh sách các học sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, danh sách các học sinh không được công nhận tốt nghiệp theo kết quả xét tốt nghiệp sơ bộ ở trên
  • In danh sách các học sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp
  • In danh sách các học sinh không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp
Cập nhật 19/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ