Thông tin năm học

Giúp các đơn vị có thể dễ dàng theo dõi thông tin năm học

  1.  Vào menu Hệ thống\Thiết lập năm học
  2. Thực hiện thay đổi thông tin năm học phù hợp với thực tế quản lý tại đơn vị với các thông tin: Ngày bắt đầu HK I, Ngày bắt đầu HK II, Ngày kết thúc năm học.
  3. Để có thể thống kê được số ngày nghỉ giữa kỳ I và giữa kỳ II, anh/chị thực hiện khai báo mốc thời gian Giữa học kỳ I Giữa học kỳ II.
  4. Nhấn Lưu để lưu thiết lập năm học
Cập nhật 12/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ