1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Cài đặt
  4. Tạo tài khoản EMIS Ôn tập cho học sinh

Tạo tài khoản EMIS Ôn tập cho học sinh

Mục đích: Giúp Cán bộ tin học (CBTH) tạo tài khoản cho học sinh sử dụng EMIS Ôn tập

Hướng dẫn sử dụng:

Trước khi tạo tài khoản EMIS Ôn tập cho học sinh, anh/chị cần thêm danh sách/hồ sơ học sinh trên phần mềm (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

  1. Vào Cài đặt\Tài khoản học sinh, chọn mục Tài khoản học sinh.
  2. Để tạo nhanh tài khoản EMIS Ôn tập cho học sinh, nhấn Tạo TK Ôn tập.

    • Tài khoản học sinh được tạo theo cú pháp Họ tên viết tắt + Ngày sinh với mật khẩu do phần mềm tự sinh.
    • Nhấn Xác nhận để tạo tài khoản.
  3. Sau khi tạo tài khoản thành công, anh/chị nhấn biểu tượng máy in để in danh sách tài khoản của học sinh gửi cho Phụ huynh. Sau đó Học sinh có thể đăng nhập và bắt đầu sử dụng.
Cập nhật 11/08/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ