1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Cài đặt
  4. Đồng bộ dữ liệu Hồ sơ Cán bộ, giáo viên trên phân hệ Học sinh và Thiết bị

Đồng bộ dữ liệu Hồ sơ Cán bộ, giáo viên trên phân hệ Học sinh và Thiết bị

Mục đích: Giúp đơn vị quản lý thông tin hồ sơ Cán bộ, giáo viên tập trung (với những đơn vị dùng song song phân hệ Học sinh và Thiết bị)

Hướng dẫn thực hiện:

I. Đơn vị đang sử dụng cả EMIS Học sinh và EMIS Thiết bị

  • Trường hợp các hồ sơ có thông tin (Họ và tên, Số hiệu cán bộ) trùng nhau, phần mềm tự động đồng bộ thông tin hồ sơ CBGV của phân hệ Học sinh và Thiết bị, quản lý tập trung tại phần Tài khoản cán bộ\Hồ sơ, Tài khoản Cán bộ.
  • Trường hợp hồ sơ lệch thông tin (Họ tên hoặc số hiệu cán bộ không khớp nhau), CBTH chủ động đồng bộ dữ liệu bằng cách:

Bước 1: Vào Tài khoản cán bộ\Hồ sơ, TK Cán bộ\Quản lý hồ sơ, tài khoản.
Bước 2: Tại dòng tên cán bộ giáo viên cần thay đổi thông tin, chọn biểu tượng cây bút để chỉnh sửa.

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin họ tên hoặc số hiệu cán bộ theo phân hệ được cập nhật mới nhất. Nhấn Lưu để hoàn tất.

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa thành công, phần mềm tự động cập nhật thông tin hồ sơ cán bộ giáo viên tại EMIS Thiết bị (tại Hệ thống\Cán bộ, giáo viên) và EMIS Học sinh (tại Danh mục\Cán bộ giáo viên)

II. Đơn vị sử dụng EMIS Học sinh trước, EMIS Thiết bị sau

Trường hợp 1: Hồ sơ Cán bộ giáo viên tại EMIS Học sinh ít hơn EMIS Thiết bị

Phần mềm hiển thị thông báo số lượng tài khoản Cán bộ giáo viên còn thiếu như ảnh:

Bước 1: Cán bộ tin học chọn tải tệp tại đây để xem thông tin chi tiết những thầy/cô trong danh sách chưa được tạo tài khoản sử dụng phần mềm.

Bước 2: Sau đó thêm/nhập khẩu hồ sơ còn thiếu để tạo tài khoản sử dụng phần mềm cho CBGV bằng cách chọn Quản lý hồ sơ, tài khoản cán bộ giáo viên và làm theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trường hợp 2: Hồ sơ Cán bộ giáo viên tại EMIS Học sinh nhiều hơn EMIS Thiết bị

Bước 1: Cán bộ tin học sao chép thông tin Cán bộ giáo viên đã tạo trên EMIS Học sinh về EMIS Thiết bị bằng cách nhấn vào biểu tượngtại góc trên bên phải để đồng bộ dữ liệu.

Bước 2: Trước khi thực hiện đồng bộ, CBTH kiểm tra danh sách giáo viên chưa được tạo tài khoản sử dụng phần mềm (nếu có) như Trường hợp 1 bằng cách chọn tải tệp tại đây.

Nếu không có giáo viên nào chưa được tạo tài khoản, chọn Tiếp tục đồng bộ.

Bước 3: Phần mềm hiện thông báo như ảnh là anh/chị đã đồng bộ thành công và sao chép thông tin Cán bộ giáo viên từ EMIS Học sinh về EMIS Thiết bị.

Bước 4: CBTH có thể Thêm/Chỉnh sửa/Xóa hồ sơ bằng cách chọn Quản lý hồ sơ, tài khoản giáo viên.

Bước 5: Tại Quản lý hồ sơ, tài khoản, Cán bộ tin học nhấn biểu tượng “máy in” để in danh sách tài khoản đăng nhập gửi Cán bộ giáo viên trong trường.

III. Đơn vị sử dụng EMIS Thiết bị trước, EMIS Học sinh sau

Bước 1: Vào Danh mục, chọn Cán bộ giáo viên.

Bước 2: Phần mềm tự động điều hướng sang Tài khoản cán bộ\Hồ sơ, TK cán bộ. Chọn Quản lý hồ sơ, tài khoản.

Bước 3: Cán bộ tin học thêm/nhập khẩu hồ sơ Cán bộ giáo viên để tạo tài khoản theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Xem thêm:

  1. Tạo và quản lý tài khoản cán bộ giáo viên
  2. Hướng dẫn quản lý vai trò trên phần mềm.
  3. Hướng dẫn Cán bộ, giáo viên đăng nhập MISA EMIS
Cập nhật 02/08/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ