1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Cài đặt
 4. Hướng dẫn Cán bộ giáo viên đăng nhập MISA EMIS

Hướng dẫn Cán bộ giáo viên đăng nhập MISA EMIS

Mục đích: Giúp Cán bộ giáo viên (CBGV) nhà trường đăng nhập sử dụng phần mềm sau khi Cán bộ tin học (CBTH) tạo và cấp phát tài khoản cho CBGV.

Hướng dẫn thực hiện:

Với hồ sơ CBGV mới

 1. Truy cập https://emisapp.misa.vn/
 2. Đăng nhập bằng thông tin tài khoản nhà trường gửi:

  • Nhập vị trí, thông tin đơn vị: Tên trường mà anh/chị đang công tác.
  • Tên đăng nhập: Theo thông tin trong danh sách tài khoản CBTH gửi.
  • Mật khẩu: Theo mật khẩu trong danh sách tài khoản CBTH gửi.
 3. Nhấn Đăng nhập.
 4.  Để tăng tính bảo mật cho tài khoản của mình, anh chị vui lòng xác nhận thông tin và đổi mật khẩu mới. Chọn Tiếp tục.
 5. Nhập mã xác thực được gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản. Chọn Hoàn thành để hoàn tất đổi mật khẩu mới thành công và có thể bắt đầu sử dụng phần mềm ngay!
  Trường hợp không nhận được mã xác thực, anh/ chị vui lòng chọn Gửi lại mã.

Với hồ sơ CBGV đã được tạo trước đó

Là những tài khoản đăng nhập bằng Số hiệu cán bộ.

 1. Truy cập https://emisapp.misa.vn/
 2. Đăng nhập bằng tài khoản đã tạo: Tên đăng nhập là SHCB, mật khẩu trong danh sách được CBTH gửi.
 3. Sau khi đăng nhập, phần mềm mời anh/chị bổ sung thông tin để tăng tính bảo mật cho tài khoản của mình.
  Anh/chị có thể chọn Để sau và thực hiện nâng cấp ở lần đăng nhập sau. Tuy nhiên anh/chị nên nâng cấp để bảo mật tài khoản và chủ động lấy lại mật khẩu của mình.
 4. Nhập mật khẩu mới.
 5. Nhập mã xác thực được gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản. Chọn Hoàn thành để hoàn tất đổi mật khẩu mới thành công.

Lưu ý: Nếu anh/chị quên mật khẩu đăng nhập, vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 11/08/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ