1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Cài đặt
  4. Cán bộ tin học đặt lại mật khẩu cho giáo viên thì làm như thế nào?

Cán bộ tin học đặt lại mật khẩu cho giáo viên thì làm như thế nào?

Trả lời:

Trường giáo viên quên mật khẩu đăng nhập phần mềm, Cán bộ tin học nhà trường có thể hỗ trợ giáo viên đặt lại mật khẩu như sau:

  • Anh/chị tiến hành lấy lại mật khẩu cho giáo viên tại mục Tài khoản cán bộ.
  • Cách 1: Tích chọn giáo viên cần lấy lại mật khẩu tài khoản. Nhấn vào dấu ba chấm và chọn Đặt lại mật khẩu mặc định.
  • Cách 2: Hoặc tại dòng thông tin giáo viên cần lấy lại mật khẩu, nhấn đúp chuột hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút để chỉnh sửa hồ sơ giáo viên.
    Khôi phục mật khẩu tài khoản của giáo viên bằng cách chọn Đặt lại mật khẩu mặc định.
  • Xác nhận đặt lại mật khẩu. Sau khi lưu mật khẩu thành công, giáo viên có thể đăng nhập lại vào phần mềm với mật khẩu mới mà phần mềm vừa sinh.
Cập nhật 11/08/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ