1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Cài đặt
  4. Làm thế nào để đổi mật khẩu?

Làm thế nào để đổi mật khẩu?

Mục đích: Giáo viên chủ động thay đổi mật khẩu tài khoản để bảo mật tài khoản của mình.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Sau khi đăng nhập, nhấn chọn vào tên tài khoản tại góc phải màn hình. Chọn Đổi mật khẩu.
  2. Thay đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới vào ô tương ứng. Chọn Đồng ý.
  3. Phần mềm hiển thị thông báo xác nhận đổi mật khẩu thành công.
Cập nhật 27/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ