1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Cài đặt
 4. EMIS quản lý tài khoản học sinh đăng ký mua học liệu

EMIS quản lý tài khoản học sinh đăng ký mua học liệu

Giúp nhà trường in danh sách mua học liệu, dịch vụ để gửi phụ huynh đăng ký. Đồng thời kích hoạt các gói học liệu cho tài khoản Ôn tập của học sinh sau khi được MISA cấp tài khoản.

 • Sau khi đăng nhập MISA EMIS, anh chị vào Cài đặt\ Tài khoản học sinh\Đăng ký học liệu.

I. In danh sách đăng ký mua học liệu, gói dịch vụ gửi Phụ huynh đăng ký

 1. Nhấn Nhập khẩu, tại phần Tải tệp mẫu, anh/chị nhấn hình thức tệp: Mỗi lớp 1 sheet hoặc Tất cả trường 1 sheet tùy theo nhu cầu thực tế ở trường, nhấn Tải tệp mẫu

 2. Sau khi tải xong danh sách, nhà trường in để gửi phụ huynh đăng ký mua gói học liệu

II. Kích hoạt gói học liệu cho tài khoản học sinh

Sau khi gửi danh sách đăng ký mua học liệu và được MISA phê duyệt, CBTH trường thực hiện kích hoạt gói học liệu cho tài khoản học sinh. Anh/chị thực hiện kích hoạt từng tài khoản hoặc nhập khẩu nhanh vào phần mềm.

1. Kích hoạt từng gói học liệu

 • Anh/chị nhấn vào tên học sinh cần kích hoạt
 • Nhập thông tin Họ tên phụ huynh, Số điện thoại đăng ký tài khoản (nếu chưa có)
 • Tích chọn vào gói học liệu phụ huynh đăng ký, nhấn Lưu
  Sau khi kích hoạt thành công, phần mềm tự động gửi thông báo cho tài khoản của học sinh, học sinh có thể kích hoạt các khóa học để sử dụng.

2. Nhập khẩu nhanh thông tin đăng ký (Kích hoạt nhanh)

 • Anh/chị nhấn Nhập khẩu
 • Chọn tệp có dữ liệu cần nhập khẩu vào phần mềm
  • Trường hợp nhà trường thực hiện cho phụ huynh đăng ký trên google drive, có sẵn danh sách phụ huynh đã đăng ký thì có thể sử dụng luôn tệp đó để nhập khẩu vào phần mềm
  • Trường hợp nhà trường in danh sách đăng ký ra giấy để phụ huynh đăng ký thì cần phải sao chép lại/nhập lại vào file excel đăng ký gói học liệu (đã tải ở mục I) để nhập khẩu
 • Chọn Sheet cần nhập khẩu
 • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
 • Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi thì anh/chị có thể khắc phục như sau:
  Nhấn Tải tất cả bản ghi để xem toàn bộ danh sách bản ghi (bao gồm bản ghi hợp lệ và bản ghi không hợp lệ) hoặc Chỉ tải những bản ghi không hợp lệ và thực hiện chỉnh sửa, nhập khẩu lại vào phần mềm.
 • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin đăng ký hợp lệ vào phần mềm.

III. Tạo nhanh tài khoản EMIS Ôn tập cho Học sinh

Cập nhật 01/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ