Cấp tài khoản

Khi đơn vị bắt đầu đăng ký sử dụng (thử nghiệm hoặc chính thức) một hoặc nhiều phân hệ của phần mềm thì MISA sẽ cung cấp các tài khoản như sau:

 • Tài khoản admin: Tài khoản này có toàn quyền trên hệ thống như: Quản lý người dùng, quản lý vai trò, phân quyền cho người dùng, thiết lập các dữ liệu ban đầu của đơn vị và sử dụng toàn bộ các chức năng của các phân hệ đã đăng ký sử dụng.
 • Tài khoản qlhocsinh:  Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Học sinh
 • Tài khoản qlhocphi: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Quản lý khoản thu.
 • Tài khoản qlthietbi: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Thiết bị.
 • Tài khoản qlgiaovien: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Giáo viên.
 • Tài khoản qlthuvien: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Thư viện.
Lưu ý: Khi cấp tài khoản quản trị các phân hệ, MISA sẽ thông báo mật khẩu tới đơn vị, anh/chị nên thực hiện thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cho đơn vị.

Để cấp tài khoản cho người dùng anh/chị thực hiện theo các bước sau:

 • Khai báo thông tin người dùng tại phần cán bộ giáo viên
 • Vào Cài đặt\Tài khoản cán bộ\Danh sách giáo viên
 • Sau đó kích hoạt tài khoản cho người dùng bằng cách: Tích chọn giáo viên cần kích hoạt tài khoản, nhấn Kích hoạt và nhập thông tin mật khẩu kích hoạt tài khoản. Nhấn Đồng ý
 • Nhà trường gửi thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu cho người dùng
 • Trường hợp muốn bổ sung thêm vai trò cho người dùng thì có thể thực hiện như sau: Vào Cài đặt\Tài khoản cán bộ\Quản lý vai trò.
  Tại đây, anh/chị có thể thực hiện phân quyền Quản trị ứng dụng cho các vai trò tương ứng.

 • Lựa chọn vai trò cần thêm người dùng, nhấn Người dùng/Chọn người dùng.
 • Tích chọn người dùng cần thêm vai trò, nhấn Đồng ý.
Cập nhật 19/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ