1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Cài đặt
 4. Tạo và quản lý tài khoản cán bộ giáo viên

Tạo và quản lý tài khoản cán bộ giáo viên

Khi đơn vị bắt đầu đăng ký sử dụng (thử nghiệm hoặc chính thức) một hoặc nhiều phân hệ của phần mềm thì MISA sẽ cung cấp các tài khoản như sau:

 • Tài khoản admin: Tài khoản này có toàn quyền trên hệ thống như: Quản lý người dùng, quản lý vai trò, phân quyền cho người dùng, thiết lập các dữ liệu ban đầu của đơn vị và sử dụng toàn bộ các chức năng của các phân hệ đã đăng ký sử dụng.
 • Tài khoản qlhocsinh:  Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Học sinh
 • Tài khoản qlhocphi: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Quản lý khoản thu.
 • Tài khoản qlthietbi: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Thiết bị.
 • Tài khoản qlgiaovien: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Giáo viên.
 • Tài khoản qlthuvien: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Thư viện.
 • Tài khoản qlthoikhoabieu: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Thời khóa biểu.

Hướng dẫn cấp tài khoản

Bước 1: Vào Tài khoản cán bộ\Hồ sơ, TK cán bộ\Quản lý hồ sơ, tài khoản.
Bước 2: Tại đây, CBTH có thể Thêm hồ sơ hoặc Nhập khẩu hồ sơ CBGV.

 • Trường hợp chọn Thêm hồ sơ: CBTH khai báo thông tin CBGV vào ô tương ứng, chọn Lưu.
 • Trường hợp chọn Nhập khẩu:
  1. Nhấn biểu tượng dấu ba chấm, chọn Nhập khẩu.
  2. Tải lên tệp hồ sơ giáo viên. Thầy cô lấy tệp mẫu bằng cách chọn Tải tệp mẫu tại đây và nhập thông tin CBGV.
  3. Phần mềm trả về những bản ghi hợp lệ và không hợp lệ. Chọn Nhập khẩu những bản ghi hợp lệ. (CBTH có thể chọn tải tất cả bản ghi/ những bản ghi không hợp lệ để kiểm tra và tiến hành nhập khẩu lại)
  4. Màn hình hiển thị thông báo như ảnh là anh/chị đã nhập khẩu thành công.

Bước 3: Sau khi thêm hồ sơ/nhập khẩu thành công, phần mềm tự động tạo tài khoản cho từng CBGV tương ứng.

Bước 4: CBTH nhấn biểu tượng “máy in” để in danh sách tài khoản đăng nhập gửi CBGV trong trường.

Lưu ý:

 1. Sau khi tạo tài khoản cho CBGV thành công, anh/chị phân quyền cho tài khoản CBGV thực hiện các tính năng trên phần mềm theo từng vai trò cụ thể (xem hướng dẫn tại đây)
 2. CBGV sau khi nhận được thông tin tài khoản vui lòng đăng nhập theo hướng dẫn tại đây.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản CBGV

Trong trường hợp CBGV quên mật khẩu, cần thay đổi số điện thoại,… CBTH có thể lấy lại mật khẩu mặc định ban đầu/ thay đổi số điện thoại theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại tên CBGV cần thay đổi thông tin, chọn biểu tượng cây bút để chỉnh sửa.

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin tài khoản CBGV:

Đối với CBGV quên mật khẩu:

  1. Nhấn tại phần mật khẩu, chọn Đặt lại mật khẩu mặc định.
  2. Xác nhận đặt lại mật khẩu CBGV về mặc định
  3. Màn hình hiển thị thông báo đặt lại mật khẩu thành công.

Đối với CBGV cần thay đổi số điện thoại:

  1. Tại mục Thông tin chung, chỉnh sửa số điện thoại mới của CBGV tại mục Số điện thoại.
  2. Tại mục Thông tin tài khoản, phần Tên đăng nhập tự động thay đổi theo số điện thoại đã sửa bên trên.
  3. Nhấn Lưu.

Bước 3: Sau khi CBTH thay đổi thông tin tài khoản thành công, CBGV có thể đăng nhập lại bằng số điện thoại mới và mật khẩu mặc định. Thực hiện đổi mật khẩu như lần đầu đăng nhập.

Xem thêm:

 1. Hướng dẫn quản lý vai trò trên phần mềm.
 2. Đồng bộ dữ liệu Hồ sơ Cán bộ, giáo viên.
 3. Hướng dẫn Cán bộ, giáo viên đăng nhập MISA EMIS
Cập nhật 21/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ