Cấp tài khoản

Khi đơn vị bắt đầu đăng ký sử dụng (thử nghiệm hoặc chính thức) một hoặc nhiều phân hệ của phần mềm thì MISA sẽ cung cấp các tài khoản như sau:

 • Tài khoản admin: Tài khoản này có toàn quyền trên hệ thống như: Quản lý người dùng, quản lý vai trò, phân quyền cho người dùng, thiết lập các dữ liệu ban đầu của đơn vị và sử dụng toàn bộ các chức năng của các phân hệ đã đăng ký sử dụng.
 • Tài khoản qlhocsinh:  Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Học sinh
 • Tài khoản qlhocphi: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Quản lý khoản thu.
 • Tài khoản qlthietbi: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Thiết bị.
 • Tài khoản qlgiaovien: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Giáo viên.
 • Tài khoản qlthuvien: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Thư viện.
 • Tài khoản qlthoikhoabieu: Cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng trong phân hệ Thời khóa biểu.

Ngoài ra, CBTH có thể tạo các tài khoản cho cán bộ giáo viên (CBGV) để CBGV vào thực hiện các công tác của mình trên phần mềm, CBTH có thể tạo tài khoản theo 2 cách sau:

Cách 1: Nên áp dụng khi triển khai phân hệ Học sinh/Thiết bị

Với những đơn vị có triển khai phân hệ Học sinh, Thiết bị, anh/chị nên tạo tài khoản từ hồ sơ Cán bộ giáo viên đã có từ phân hệ.
Xem hướng dẫn thêm hồ sơ cán bộ giáo viên phân hệ Học sinh tại đây
Xem hướng dẫn thêm hồ sơ cán bộ giáo viên phân hệ Thiết bị tại đây

 1. Vào Cài đặt/ Tài khoản cán bộ
 2. NhấnTạo tài khoản từ hồ sơ CBGV, chọn tạo tài khoản từ phân hệ Học sinh hoặc Thiết bị.
 3. Nếu trên hồ sơ cán bộ giáo viên chưa có thông tin số điện thoại/gmail, anh chị thêm số điện thoại/gmail.
  Lưu ý: Để bước tạo tài khoản cho giáo viên được nhanh chóng thì khi thêm mới hồ sơ cán bộ giáo viên từ các phân hệ, anh/chị nên điền sẵn luôn thông tin số điện thoại của cán bộ, giáo viên
 4. Anh chị chọn vào giáo viên muốn gửi thông báo, nhấn Xác nhận
 5. Phần mềm tự động gửi lời mời sử dụng phần mềm về gmail/số điện thoại của giáo viên mà anh/chị đã khai báo. (Nếu anh/chị khai báo mỗi thông tin số điện thoại, tin nhắn được gửi về SMS số điện thoại đã khai báo; Nếu anh/chị khai báo cả thông tin gmail, tin nhắn được gửi về hộp thư đến gmail đã khai báo)
 6. CBGV mở gmail/tin nhắn SMS nhấn vào đường link lời mời, nhập mật khẩu dùng để đăng nhập vào MISA EMIS, nhấn Đăng ký
 7. Từ lần đăng nhập tiếp theo CBGV sử dụng thông tin số điện thoại và mật khẩu vừa tạo ở trên để đăng nhập vào phần mềm.
 8. Trường hợp anh chị quên mật khẩu, nhập các thông tin tên trường, số điện thoại/gmail (số điện thoại anh/chị đã nhập tại bước nâng cấp bảo mật tài khoản), nhấn Quên mật khẩu.

  • Nhập số điện thoại anh/chị đã nhập tại bước nâng cấp bảo mật tài khoản, nhấn Lấy lại mật khẩu.
  • Nhập mã xác thực được gửi về số điện thoại của anh/chị, nhập mật khẩu mới/Tạo mật khẩu để tạo lại mật khẩu:

Lưu ý: Anh/chị nên nhập mật khẩu có tối thiểu 8 ký tự bao gồm số, chữ hoa, chữ thường để tăng tính bảo mật cho tài khoản của mình.
Ví dụ: [email protected]

Cách 2: Nên áp dụng khi triển khai phân hệ Khoản thu

 1. Anh/chị vào Cài đặt/ Tài khoản cán bộ.
 2. Nhấn Tạo tài khoản, khai báo các thông tin: Họ tên, Số điện thoại, Email, Phòng ban, Vai trò.
 3. Phần mềm tự động gửi lời mời sử dụng phần mềm về gmail/số điện thoại của giáo viên mà anh/chị đã khai báo. (Nếu anh/chị khai báo mỗi thông tin số điện thoại, tin nhắn được gửi về SMS số điện thoại đã khai báo; Nếu anh/chị khai báo cả thông tin gmail, tin nhắn được gửi về hộp thư đến gmail đã khai báo)
 4. CBGV mở gmail/tin nhắn SMS nhấn vào đường link lời mời, nhập mật khẩu dùng để đăng nhập vào MISA EMIS, nhấn Đăng ký
 5. Từ lần đăng nhập tiếp theo CBGV sử dụng thông tin số điện thoại và mật khẩu vừa tạo ở trên để đăng nhập vào phần mềm.
 6. Trường hợp quên mật khẩu, anh/chị lấy lại mật khẩu tương tự giống cách 1

Sau khi tạo tài khoản cho CBGV thành công, anh/chị phân quyền cho tài khoản CBGV thực hiện các tính năng trên phần mềm theo từng vai trò cụ thể (xem hướng dẫn tại đây)

Cập nhật 13/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ