Quản lý vai trò

 • Sau khi tạo tài khoản cho cán bộ, giáo viên theo hướng dẫn chi tiết tại đây, phần mềm đã mặc định các vai trò thường có tại trường.
 • Tuy nhiên, cán bộ tin học có thể thêm mới vai trò, phân quyền hoặc chọn người dùng cho vai trò theo nhu cầu của đơn vị.

Thêm mới vai trò

 1. Vào Cài đặt\Tài khoản cán bộ\Hồ sơ, TK Cán bộ.
 2. họn mục Quản lý vai trò, nhấn Thêm vai trò.
 3. Khai báo Tên vai trò, nhấn Lưu.

Phân quyền sử dụng phân hệ và nghiệp vụ trong phân hệ

 1. Chọn mục Phân quyền. 
 2. Thực hiện phân quyền cho từng vai trò tương ứng với từng phân hệ và nghiệp vụ trong phân hệ.
  • Vai trò nào được phân quyền sử dụng phân hệ nào thì chọn phân hệ đó, trường hợp không được phân quyền sử dụng thì bỏ chọn phân hệ đó.
  • Vai trò nào được phân quyền thực hiện Xem hoặc Sửa nghiệp vụ nào trong phân hệ đã được phân quyền sử dụng thì tích chọn nghiệp vụ đó, trường hợp không được phân quyền thì bỏ chọn nghiệp vụ đó.
 3. Nhấn Lưu.

Phân công thao tác dữ liệu trên phần mềm

Sau khi thực hiện phân quyền sử dụng phân hệ và nghiệp vụ trong phân hệ, anh/chị thực hiện phân công các thao tác dữ liệu trên phần mềm của phân hệ/nghiệp vụ đó (nếu cần)

 1. Chọn mục Phân công. Với một số vai trò, phần mềm mặc định mang đi phân công thao tác dữ liệu trên phần mềm theo thực tế ở các đơn vị (như GVCN, GVBM,..). Tuy nhiên, anh/chị có thể thực hiện phân công lại đối với một số vai trò như: Cán bộ quản lý thiết bị, Hiệu trưởng, Văn thư, y tế, Kế toán, Cán bộ tin học,…..
  • Trường hợp vai trò đang chọn có toàn quyền thao tác dữ liệu của toàn trường trên các phân hệ/nghiệp vụ được phân quyền thì tích chọn Toàn quyền dữ liệu.
  • Trường hợp vai trò đang chọn chỉ được thao tác dữ liệu của các lớp được phân công giảng dạy trên các phân hệ/nghiệp vụ được phân quyền thì tích chọn Theo phân công giảng dạy.

 2. Đối với GVCN, anh/chị có thể thực hiện phân công thêm Cho phép Giáo viên chủ nhiệm sửa dữ liệu của giáo viên bộ môn. (Nếu cần)

Chọn người dùng cho vai trò

 1. Chọn tab Người dùng, chọn vai trò trên danh sách.
 2. Nhấn Chọn người dùng.
 3. Tích chọn người dùng cho vai trò được chọn.
 4. Nhấn Lưu.
Cập nhật 08/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ