Quên mật khẩu thì làm như thế nào?

Cách 1: Nhờ Quản trị hệ thống lấy lại mật khẩu.

Trong trường hợp giáo viên quên mật khẩu đăng nhập có thể nhờ Quản trị hệ thống lấy lại mật khẩu mặc định ban đầu theo hướng dẫn sau:

  1. Admin hệ thống đăng nhập vào phần mềm, chọn Cài đặt\Tài khoản cán bộ.
  2. Tại tên CBGV cần thay đổi thông tin, chọn biểu tượng cây bút để chỉnh sửa.
  3. Chỉnh sửa thông tin tài khoản CBGV:
  4. Nhấn mật khẩu, chọn Đặt lại mật khẩu mặc định. Xác nhận đặt lại mật khẩu CBGV về mặc định.
  5. Màn hình hiển thị thông báo đặt lại mật khẩu thành công.

LƯU Ý: Sau khi quản trị hệ thống thiết lập lại mật khẩu thì giáo viên đăng nhập lại vào chương trình với tài khoản là số điện thoại/ số hiệu cán bộ và mật khẩu mặc định.

Cách 2: Giáo viên tự lấy lại mật khẩu

Điều kiện: Giáo viên đã nâng cấp bảo mật tài khoản bằng cách đổi mật khẩu mới và xác thực OTP.

  • Sau khi đăng nhập, phần mềm mời anh/chị nâng cấp tài khoản nhằm tăng tính bảo mật cho tài khoản của mình. Nếu anh chị đã đổi mật khẩu mới theo hướng dẫn tại đây, anh/chị nhấn Quên mật khẩu để tự lấy lại mật khẩu.
  • Nhập số điện thoại anh/chị đã nhập tại bước nâng cấp bảo mật tài khoản, nhấn Lấy lại mật khẩu.
  • Nhập mã xác thực được gửi về số điện thoại của anh/chị, nhập mật khẩu mới/Tạo mật khẩu để tạo lại mật khẩu:

Lưu ý: Anh/chị nên nhập mật khẩu có tối thiểu 8 ký tự bao gồm số, chữ hoa, chữ thường để tăng tính bảo mật cho tài khoản của mình.
Ví dụ: [email protected]

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ