1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Sau khi đơn vị lập đúng đợt thu, làm thế nào để thanh toán không dùng tiền mặt?

Sau khi đơn vị lập đúng đợt thu, làm thế nào để thanh toán không dùng tiền mặt?

Mục đích: Giúp đơn vị tiếp tục triển khai thanh toán không dùng mặt đến phụ huynh sau khi đã thực hiện lập đợt thu.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Lập đợt thu tại đơn vị

Bước 2: Thông báo đợt thu đến phụ huynh

Sau khi lập đợt thu thành công, nhà trường gửi thông báo đợt thu mới để phụ huynh năm bắt thông tin như sau:

 • Vào Quản lý thu\Đợt thu, chọn đợt thu và in Thông báo thu tiền hoặc Danh sách thu tiền để GVCN lớp thông báo đến phụ huynh học sinh.
 • Vào Quản lý thu\Đợt thu, chọn Thông báo thu tiền để gửi thông báo thu tiền qua ứng dụng SISAP Phụ huynh hoặc tin nhắn Zalo.
  Lưu ý: Khi nhà trường gửi thông báo trên ứng dụng SISAP Phụ huynh hoặc tin nhắn Zalo, thông tin đợt thu tự động được cập nhật tại:

  • Ứng dụng SISAP Phụ huynh: Mục Học phí.
  • Cổng thanh toán https://sisap.vn/pay/
  • Ứng dụng của các Ngân hàng/Trung gian thanh toán nhà trường kí kết.

Bước 3: Tra cứu lịch sử thanh toán online

 • Sau khi phụ huynh thanh toán tiền học online cho con, Kế toán có thể vào Hệ thống\Tra cứu lịch sử thanh toán online để lọc nhanh các giao dịch phụ huynh thanh toán khoảng thời gian được chọn và thông tin chi tiết các giao dịch này.
 • Hoặc in báo cáo Danh sách học sinh đã nộp tiền tại Báo cáo lựa chọn Thời gian thu/Đợt thu để thuận tiện so sánh dữ liệu trên sổ phụ ngân hàng.
Cập nhật 13/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ