1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để xuất hóa đơn căn-tin, nhà xe (các dịch vụ khác) trên EMIS Khoản thu?

Làm thế nào để xuất hóa đơn căn-tin, nhà xe (các dịch vụ khác) trên EMIS Khoản thu?

Mục đích: Giúp kế toán xuất hóa đơn với dịch vụ khác tại trường như (Căn-tin, chỗ để xe,…)

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Quản lý hóa đơn\Danh sách hóa đơn, chọn thêm HĐ dịch vụ khác.
  2. Nhập thông tin hóa đơn: Thông tin người mua; Chi tiết khoản thu. Nhấn Lưu.
  3. Chọn hóa đơn và nhấn Phát hành.
  4. Kiểm tra thông tin hóa đơn, chọn hình thức ký số và chứng thư số.
  5. Sau khi ký số thành công, hóa đơn sẽ được Cơ quan thuế cấp mã.
  6. Để xem chi tiết hóa đơn sau khi phát hành, nhấn vào biểu tượng đôi mắt. Anh/chị cũng có thể in hóa đơn để gửi khách hàng.
Cập nhật 21/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ