1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để thay đổi hình thức thu từ tiền mặt sang chuyển khoản cho tất cả học sinh?

Làm thế nào để thay đổi hình thức thu từ tiền mặt sang chuyển khoản cho tất cả học sinh?

Mục đích: Giúp Kế toán điều chỉnh hình thức thu của học sinh từ tiền mặt sang chuyển khoản cho tất cả học sinh khi có thay đổi.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Hệ thống\Danh sách học sinh.
 2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, chọn Nhập khẩu.
 3. Để cập nhật thông tin học sinh, chọn Tải tệp xuất khẩu tại mục Nhập khẩu cập nhật. Chọn phạm vi học sinh cần thay đổi hình thức thu (Toàn trường; Khối; Lớp).
 4. Phần mềm xuất khẩu file Excel, anh/chị tiến hành điều chỉnh thông tin tại cột Hình thức thu từ Tiền mặt sang Chuyển khoản.
 5. Sau khi hoàn tất chỉnh sửa thông tin trên file, tải tệp lên để nhập khẩu lại vào phần mềm. Chọn Tiếp tục.
 6. Phần mềm tự động kiểm tra thông tin và trả về thông tin bản ghi Hợp lệKhông hợp lệ:

  • Đối với bản ghi Không hợp lệ: Anh/chị tiến hành tải về máy và điều chỉnh thông tin, sau đó nhập khẩu lại vào phần mềm.
  • Đối với bản ghi Hợp lệ: Chọn Nhập khẩu để cập nhật thông tin trên phần mềm.
 7. Sau khi nhập khẩu thành công, hình thức thu của học sinh được cập nhật thành Chuyển khoản.

Cập nhật 28/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ