1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Nguyên nhân gây ra chênh lệch số liệu trên Báo cáo Bảng tổng hợp thu tiền theo Đợt thu và theo Thời gian thu

Nguyên nhân gây ra chênh lệch số liệu trên Báo cáo Bảng tổng hợp thu tiền theo Đợt thu và theo Thời gian thu

Vấn đề: 

 • Khi in báo cáo HP-BC04a: Bảng tổng hợp thu tiền ghi nhận chênh lệch số liệu.
 • Nhà trường đã thu tiền 2 đợt thu Tháng 9 và Tháng 10, khi in bảng tổng hợp thu tiền theo Thời gian thu từ ngày 01/10/2022 đến 30/10/2022 thì tổng số tiền thu được là: 338.363.000 đồng.
 • Còn nếu in bảng tổng hợp thu tiền in theo Đợt thu Tháng 9 và Tháng 10, từ  01/10/2022 đến 30/10/2022 thì số tiền thu được lần lượt là: 18.913.000 và 319.485.000. Tổng 2 đợt thu trong tháng 10 là 338.398.000 không khớp với khi in báo cáo theo thời gian ở trên.

Nguyên nhân:

 • Khi thiết lập tham số báo cáo HP-BC04a: Bảng tổng hợp thu tiền, mỗi thiết lập In theo sẽ trả ra dữ liệu khác nhau:
  • Đợt thu: Thống kê số tiền đã thu được phát sinh trong đợt thu đã chọn.
  • Đợt thu và chọn thêm tham số thời gian Từ – Đến ngày: Thống kê số tiền đã thu được của đợt thu và chỉ trong khoảng thời gian chọn.
  • Thời gian thu: Thống kê số tiền đã thu được trong thời gian đã chọn, không quan tâm thuộc đợt thu nào.
 • Ngoài ra trường hợp sử dụng số dư:
  • In báo cáo theo đợt thu: Lấy lên số tiền sử dụng số dư.
  • In báo cáo theo thời gian tháng của đợt sử dụng: Không lấy lên số dư do thời gian phát sinh số dư không thuộc thời gian đang chọn
  • Ví dụ: Ngày 10/07 thu thừa 100.000 đồng, ghi vào số dư Sử dụng 100.000 vào đợt thu tháng 8 (ngày 10/08).
   • Khi in báo cáo Bảng tổng hợp thu tiền theo đợt thu tháng 8: Có lấy lên 100.000
   • Khi in theo thời gian thu từ 01/08 -> 31/08: Không lấy lên bản ghi vì 100.000 thực tế thu được tại ngày 10/07.

Hướng xử lý:

 • Chọn đúng tham số khi in báo cáo theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 11/08/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ