1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Kế toán thu nhầm số tiền hoặc nhầm học sinh, làm thế nào để hủy thu tiền?

Kế toán thu nhầm số tiền hoặc nhầm học sinh, làm thế nào để hủy thu tiền?

Mục đích: Giúp kế toán hủy thu tiền với trường hợp thu tiền nhầm học sinh hoặc nhầm số tiền cần thu.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Quản lý thu\Thu tiền\Thu theo học sinh
 2. Nhập Tên, Lớp, Mã học sinh hoặc quét mã của học sinh cần thu tiền. Chọn học sinh trong danh sách.
 3. Tích chọn đợt thu đã thu cần hủy thu tiền, nhấn Hủy thu tiền.
 4. Xác nhận hủy thu tiền, anh/chị có thể ghi chú lý do hủy thu tiền (Nếu có).
 5. Trường hợp đánh số chứng từ trước khi thu tiền, anh/chị tích chọn Giữ lại số chứng từ đã đánh cho học sinh để sau này thu tiền lại của học sinh vẫn giữ nguyên số chứng từ đã đánh, tránh số chứng từ bị trống.

Lưu ý:

 1. Anh/chị chỉ được phép hủy thu tiền khoản thu chưa phát hành hóa đơn. Đối với những khoản thu đã phát hành hóa đơn, anh/chị cần xóa hóa đơn đã phát hành đó rồi tiếp tục hủy thu tiền.

  • Nhấn Xóa hóa đơn để chuyển sang màn hình xóa hóa đơn đã phát hành. (Xem hướng dẫn xóa hóa đơn tại đây)
  • Nhấn Tiếp tục hủy để hủy thu tiền các khoản thu chưa xuất hóa đơn.
 2. Anh/chị không thể hủy thu tiền các khoản thu học sinh đã phát sinh hóa đơn. Khi thực hiện hủy thu tiền, phần mềm hiển thị thông báo như sau:
Cập nhật 22/12/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ