1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC02: Danh sách học sinh đã nộp tiền

HP-BC02: Danh sách học sinh đã nộp tiền

Mục đích

Giúp đơn vị trường học có thể nhanh chóng in in danh sách học sinh đã nộp tiền theo từng hình thức của từng đợt thu hoặc trong một khoảng thời gian để kiểm tra, đối chiếu với thủ quỹ.

Các bước thực hiện

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Danh sách báo cáo, chọn HP-BC02: Danh sách học sinh đã nộp tiền.
 2. Nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo tham số trên báo cáo:

  • Lựa chọn In theo Đợt thu hoặc theo thời gian theo nhu cầu của đơn vị. Chọn Đợt thu/Thời gian muốn in báo cáo.
  • Nhập khoảng thời gian muốn in báo cáo: Từ ngày…. đến ngày
  • Chọn Phạm vi thu (Toàn trường, khối, lớp)
  • Chọn Xem theo Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu
   Lưu ý:
    Bỏ tích chọn với những khoản thu/nhóm khoản thu không muốn thực hiện in
  • Lựa chọn In theo Hình thức thu hoặc Tài khoản
  • Tại mục Tùy chọn in, tích để hiển thị các tùy chọn tương ứng:
   • Mỗi lớp 1 danh sách
   • Hiển thị ngày thu
   • Hiển thị số chứng từ
   • Hiển thị diện diện ưu tiên
   • Theo người thu tiền
   • Mỗi hình thức/tài khoản 1 danh sách
  • Thiết lập hiển thị chân chữ ký trên danh sách.

4. Nhấn Lấy dữ liệu.

Cập nhật 17/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ