1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC02: Danh sách học sinh đã nộp tiền

HP-BC02: Danh sách học sinh đã nộp tiền

Mục đích

Giúp đơn vị trường học có thể nhanh chóng in in danh sách học sinh đã nộp tiền theo từng hình thức của từng đợt thu hoặc trong một khoảng thời gian để kiểm tra, đối chiếu với thủ quỹ.

Các bước thực hiện

I. Tùy chỉnh in mẫu Danh sách học sinh đã nộp tiền

Giúp anh/chị dễ dàng tùy chỉnh báo cáo Danh sách học sinh đã nộp tiền theo đúng mẫu của đơn vị.

 1. Vào Báo cáo\Báo cáo tùy chỉnh\Danh sách học sinh đã nộp tiền.
 2. Phần mềm hiển thị bản mẫu theo báo cáo tương ứng để anh/chị tham khảo. Trường hợp thấy mẫu chứng từ đã phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình, nhấn để in báo cáo. (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
 3. Trường hợp cần chỉnh sửa báo cáo theo nhu cầu thực tế đơn vị, chọn Tùy chỉnh mẫu.
 4. Tại phần Thiết lập chung, anh/chị thiết lập thông tin chung cho phần hiển thị: Tên mẫu, Tiêu đề báo cáo, Phông chữ, Khổ giấy, Căn lề, Tùy chọn hiển thị nội dung (Đọc số tiền đã thu bằng chữ; Hiện thị đơn vị tính; Hiển thị phần Phân tích; Hiển thị chân chữ ký)
 5. Để tùy chỉnh nội dung của báo cáo mẫu, anh/chị chọn Tùy chỉnh chi tiết và nhấn chọn vào vùng thông tin muốn tùy chỉnh:

  • Khi chọn vùng thông tin nào, các nội dung hiển thị trên vùng đó sẽ được hiển thị cột bên phải tương ứng.
  • Bỏ tích chọn/tích chọn những phần thông tin không muốn hiển thị/hiển thị lên báo cáo.
  • Nhấn đúp vào tiêu đề cột để thay đổi tiêu đề. Để làm nổi bật cột thông tin nào trên báo cáo giúp kế toán dễ dàng so sánh, đối chiếu thông tin, nhấn vào chữ B bên cạnh tiêu đề hoặc bôi đen tiêu đề và nhấn tổ hợp phím Ctrl+B.
  • Nếu muốn thay đổi độ rộng của từng cột, anh/chị nhập độ rộng tại ô trắng bên cạnh tên cột đó.
  • Để thay đổi thứ tự cột trên báo cáo, anh/chị giữ chuột tại cột cần điều chỉnh vị trí, kéo thả cột đó đến vị trí mới.
  • Tại vùng chữ ký, anh/chị có thể nhập/chỉnh sửa thông tin: Địa danh, tên và chức vụ người ký (nếu cần)
 6. Nhấn In thử dữ liệu mẫu để xem thử mẫu báo cáo sau khi chỉnh sửa. Hoặc In dữ liệu thực tế để xem báo cáo thực tế tại đơn vị.
 7. Trường hợp muốn thiết lập lại mẫu báo cáo như ban đầu, nhấn Mặc định.
 8. Sau khi thực hiện chỉnh sửa xong, nhấn Lưu mẫu để lưu lại mẫu báo cáo vào kho mẫu trên EMIS Khoản thu để sử dụng cho các lần in báo cáo tiếp theo.

II. In Danh sách học sinh đã nộp tiền

 1. Vào Báo cáo\Báo cáo tùy chỉnh\Danh sách học sinh đã nộp tiền. Nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 2. Khai báo tham số trên báo cáo:

  • Lựa chọn In theo Đợt thu hoặc theo thời gian theo nhu cầu của đơn vị.
  • Chọn Đợt thu/Thời gian muốn in báo cáo tương ứng.
  • Nhập khoảng thời gian muốn in báo cáo.
  • Chọn Phạm vi thu (Toàn trường, khối, lớp)
  • Chọn Xem theo Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu.
   Lưu ý:
    Bỏ tích chọn với những khoản thu/nhóm khoản thu không muốn thực hiện in
  • Chọn Khoản thu cần thống kê và Hình thức đã thu.
  • Tại mục Tùy chọn in, tích chọn để hiển thị các tùy chọn tương ứng:
   • Mỗi lớp 1 danh sách
   • Hiển thị ngày thu
   • Hiển thị số chứng từ
   • Hiển thị diện diện ưu tiên
   • Theo người thu tiền
   • Mỗi hình thức/tài khoản 1 danh sách
  • Chân chữ ký: Thiết lập hiển thị chân chữ ký trên danh sách.

4. Nhấn Lấy dữ liệu, phần mềm trả ra báo cáo số liệu theo thiết lập bên trên. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word)

Cập nhật 09/01/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ