1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC09: Danh sách học sinh được cấp bù miễn giảm học phí

HP-BC09: Danh sách học sinh được cấp bù miễn giảm học phí

Mục đích: Giúp kế toánh nhanh chóng tổng hợp danh sách học sinh được cấp bù kinh phí miễn giảm học phí để gửi đơn vị chủ quản phê duyệt.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Báo cáo, chọn HP-BC09: Danh sách học sinh được cấp bù miễn giảm học phí. Nhấn Xem hoặc nhấn đúp chuột vào báo cáo trong danh sách báo cáo.
 2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Phạm vi: Chọn phạm vi cần thống kê báo cáo (Toàn trường/Khối/Lớp). Chọn Khối/Lớp tương ứng.
  • Thời gian: Chọn thời gian học sinh được hưởng miễn giảm (Cả năm/Học kỳ I/Học kỳ II).
  • Nhóm khoản thu: Chọn nhóm khoản thu học sinh được hưởng miễn giảm trong danh sách.
  • Tùy chọn in: Nhóm theo mức miễn giảm hoặc Mỗi lớp 1 danh sách.
  • Chân chữ ký: Tùy chỉnh chân chữ ký hiển thị trên báo cáo.
 3. Chọn Đồng ý, phần mềm tự động lấy lên báo cáo như thiết lập tham số. Anh/chị có thể tải báo cáo về máy dưới nhiều định dạng (PDF, Word, Excel,…) bằng cách chọn Xuất khẩu.
Cập nhật 06/04/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ