1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC03b: Danh sách học sinh thất thu

HP-BC03b: Danh sách học sinh thất thu

Mục đích: Giúp kế toán tổng hợp danh sách học sinh được ghi nhận là thất thu từ phần mềm để báo cáo lên cấp trên.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-BC03b: Danh sách học sinh thất thu.
 2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo tham số báo cáo:
  • Chọn xem theo: Tổng hợp (Tổng hợp danh sách tất cả học sinh thất thu) hoặc Chi tiết (Thông tin chi tiết từng học sinh thuộc diện thất thu)
  • Phạm vi: Toàn trường/Khối/Lớp.
  • Tùy chọn in: Tích chọn nếu anh/chị cần in danh sách học sinh thất thu tại mỗi lớp riêng.
  • Chân chữ ký: Tùy chỉnh hiển thị chân chữ ký trên báo cáo.

3. Nhấn Lấy dữ liệu, phần mềm trả ra báo cáo số liệu theo thiết lập bên trên. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word)

Cập nhật 22/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ