1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. Bảng tổng hợp thu tiền (Theo người thu tiền)

Bảng tổng hợp thu tiền (Theo người thu tiền)

Mục đích

Giúp kế toán tổng hợp số liệu thu tiền theo người thu để đối chiếu, làm báo cáo gửi cấp trên

Các bước thực hiện

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Bảng tổng hợp thu tiền
 2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo. Anh/chị in báo cáo theo từng Đợt thu tiền hoặc theo Thời gian thu tiền
 3. Khai báo tham số báo cáo:
  • Tích chọn in theo Đợt thu/Thời gian và chọn Đợt thu/Thời gian tương ứng
  • Chọn thời gian thu tiền cần in báo cáo: Từ ngày…Đến ngày
  • Trường hợp mong muốn in bảng tổng hợp thu tiền cả đợt thu, không quan tâm đến ngày thu tiền, anh/chị không cần nhập thời gian thu tiền
  • Chọn Phạm vi thu (Toàn trường, khối, lớp)
  • Chọn Tổng hợp theo Người thu tiền
  • Chọn xem theo Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu và khai báo tên các khoản thu cần xem
 4. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word)
Cập nhật 22/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ