1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC16: Danh sách học sinh được hỗ trợ khuyết tật

HP-BC16: Danh sách học sinh được hỗ trợ khuyết tật

Mục đích: Giúp kế toán tổng hợp danh sách hỗ trợ chính sách cho học sinh khuyết tật để báo cáo lên cấp trên.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-BC16: Danh sách học sinh được hỗ trợ khuyết tật.
 2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo tham số báo cáo:
  • Thời gian: Lựa chọn thời gian cần thống kê số liệu (Cả năm; Học kỳ I; Học kỳ II)
  • Phạm vi: Toàn trường/Khối/Lớp.
  • Tùy chọn in: Mỗi lớp 1 danh sách
  • Chân chữ ký: Tùy chỉnh hiển thị chân chữ ký trên báo cáo.

3. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word)

Cập nhật 22/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ