1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Bước 6: Báo cáo
  4. Báo cáo tự chủ tài chính cấp trường

Báo cáo tự chủ tài chính cấp trường

Mục đích:

Kế toán có thể tổng hợp số liệu thu theo các nguồn thu để báo cáo đơn vị chủ quản.

Các bước thực hiện:

  • Sau khi SGD/PGD yêu cầu báo cáo, trường trực thuộc SGD/PGD sẽ nhận được thông báo. Anh/chị nhấn vào thông báo hoặc vào Báo cáo gửi đơn vị cấp trên, chọn Báo cáo tự chủ tài chính.
  • Theo dõi các đợt thu được lấy lên báo cáo tại bảng tham số. Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Kiểm tra lại số liệu trên báo cáo. Nhấn Lưu & Gửi để gửi báo cáo lên PGD/SGD.
Cập nhật 15/09/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ