HP-BC05b: Danh sách thu học phí

Mục đích: Giúp in danh sách thu học phí để thu tiền và làm chứng từ quyết toán khoản thu học phí

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Báo cáo, nhấn đúp chuột tại HP-BC05b: Danh sách thu học phí.
 2. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Đợt thu cần thu học phí.
  • Chọn Phạm vi thu (Toàn trường; Khối; Lớp), chọn Khối/Lớp tương ứng.
  • Xem theo: Nhóm khoản thu (Lấy lên danh sách Nhóm khoản thu học phí) hoặc Khoản thu (Lấy lên danh sách các Khoản thu trong đợt).
  • Tích tùy chọn in Mỗi lớp 1 danh sách.
  • Thiết lập hiển thị chân chữ ký.
 3.  Nhấn Đồng ý. Phần mềm lấy lên danh sách học sinh cần thu học phí trong đợt, chi tiết các khoản thu; số lượng; đơn giá; mức miễn giảm; số tiền phải nộp;…
Cập nhật 06/04/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ