1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Ban giám hiệu
 4. Thêm danh sách học sinh vào phần mềm

Thêm danh sách học sinh vào phần mềm

Giúp nhà trường thêm được học sinh vào lớp, quản lý danh sách học sinh.

I. Thêm mới từng hồ sơ học sinh

Bước 1: Anh/chị vào phân hệ Học sinh/Hồ sơ/Hồ sơ học sinh. Tại đây anh/chị có thể theo dõi hồ sơ tất cả học sinh đã nhập trên phần mềm (theo các năm) hoặc danh sách học sinh đang theo học tại trường (năm học hiện tại).

Bước 2: Nhấn Thêm để khai báo các thông tin như: Thông tin chung, Thông tin địa chỉ, Thông tin liên hệ, gia đình, Thông tin cần lưu ý hay Thông tin khác.

Bước 3: Sau khi anh/chị khai báo xong, nhấn Lưu, màn hình sẽ hiện lên thông báo và thông tin học sinh vừa khai báo.

 • Trường hợp muốn sửa thông tin hồ sơ thì tích chọn hồ sơ cần sửa, nhấn Sửa
 • Trường hợp muốn cập nhật ảnh hàng loạt cho học sinh để đỡ tốn thời gian nhập liệu:
 • Chọn menu Tiện ích, nhấn Cập nhật ảnh hàng loạt
 • Nhấn Chọn ảnh hoặc kéo thả ảnh, lựa chọn ảnh cần cập nhật.
  Lưu ý: Để có thể cập nhật ảnh hàng loạt, anh/chị giữ phím Ctrl và lựa chọn các ảnh cần cập nhật. Tên ảnh cần trùng với mã học sinh.
 • Nhấn Cập nhật để cập nhật ảnh hàng loạt.

  II. Nhập khẩu nhanh hồ sơ học sinh

  Bước 1: Anh/chị vào phân hệ Học sinh/Hồ sơ/Hồ sơ học sinh.Bước 2: Chọn menu Tiện ích\Nhập khẩu
  Bước 3: Tại Bước :Chọn tệp nguồn, có thể lựa chọn hình thức nhập khẩu là Nhập khẩu thêm mới để thêm mới học sinh vào danh sách hoặc Nhập khẩu cập nhật để bổ sung thông tin vào danh sách học sinh đã có trên phần mềm.

Cách 1: Nhập khẩu thêm mới

 • Tại phần Hình thức nhập khẩu, lựa chọn là Nhập khẩu thêm mới. Lựa chọn định dạng tệp: Mỗi lớp một danh sách  hoặc Chung một danh sách
 • Tải tệp mẫu của chương trình và thêm thông tin học sinh vào tệp mẫu.
 • Tải tệp chứa dữ liệu học sinh cần thêm mới lên phần mềm.
 • Chọn sheet nhập khẩu: Trường hợp dữ liệu danh sách không nằm trong sheet đầu tiên, anh/chị chọn lại sheet chứa dữ liệu.
 • Dòng tiêu đề là dòng thứ: Trường hợp dòng tiêu đề của danh sách tải lên không phải dòng 1, anh/chị chọn lại dòng chưa tiêu đề của danh sách.
 • Chọn cột từ danh sách tải lên tại thông tin Dữ liệu tệp nguồn tương ứng với thông tin Dữ liệu yêu cầu.
 • Nhấn Tiếp tục.
 • Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả bản ghi hợp Hợp lệ và Không hợp lệ.
   Lưu ý: Có thể xem kết quả nhập khẩu chi tiết bằng cách chọn tải tệp Dữ liệu không hợp lệ để chỉnh sửa và nhập khẩu lại.
 • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi biên mục hợp lệ vào hệ thống

Cách 2: Nhập khẩu cập nhật để bổ sung thông tin học sinh

 • Tại phần Hình thức nhập khẩu, lựa chọn là Nhập cập nhậtLưu ý: Anh/chị có thể thực hiện chức năng Xuất khẩu để lấy danh sách học sinh trong lớp cần bổ sung thông tin bằng cách: Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách học sinh hoặc vào menu Quản lý trẻ/Hồ sơ trẻ/Tiện ích/Xuất khẩu để lấy danh sách học sinh trong lớp cần bổ sung thông tin.
 • Tải tệp chưa dữ liệu thông tin đầy đủ lên phần mềm và thực hiện các bước tương tự như nhập khẩu thêm mới.
Cập nhật 14/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ